Medlemsenkät visar på nöjda medlemmar

pikey-in-the-jar-800Foto: Emma Andersson / Medlemmarna är nöjda med verksamheten, exempelvis våra konkreta fiskevårdsåtgärder.

Vår senaste medlemsundersökning visar att medlemmarna är nöjda med verksamheten och starkt engagerade i miljöfrågor som att flytta ut trålgränsen.

Sportfiskarna genomförde i mars en digital medlemsundersökning via vårt nyhetsbrev. Enkäten ställde främst en rad frågor om hur medlemmarna ser på förbundets verksamhet men även frågor om våra medlemmars fiskevanor.
Enkäten visar på ett fortsatt mycket starkt stöd för Sportfiskarnas verksamhet. Hela 50 % är mycket nöjda med förbundets verksamhet, 28 % är mer än nöjda, 20 % är nöjda och mindre än 2 % förväntar sig mer av förbundets arbete. Siffrorna tangerar i stort svaren från förbundets senaste medlemsundersökning 2021.

När medlemmarna ombeds svara på det viktigaste skälet för medlemskap kommer påverkansarbetet etta, tätt följt av den praktiska fiskevården. Barn och ungdomsverksamheten är tydlig trea.
På frågan om vad medlemmarna vill att förbundet ska jobba ännu hårdare med kommer påverkanspolitiken etta (39 %), följd av den praktiska fiskevården (29 %).

De enskilt viktigaste frågorna som medlemmarna anser att förbundet ska driva är frågan om utflyttning av trålgräns och påverkansarbete mot det industriella överfisket i Östersjön och Västerhavet (32 % respektive 17 %). Delad tvåa kommer ett fortsatt påverkansarbete för en minskad påverkan av säl och skarv (17 %).

Fiskevanor
Gällande våra medlemmars fiskevanor meddelar enkätsvaren tydligt att spinnfisket är den stora favoritmetoden (58 %), följd av flugfiske som klar tvåa (19 %). På frågan om vilka tre arter som våra medlemmar helst fiskar efter under ett år kommer abborren etta (25 %), följd av gäddan (20 %), öringen (15 %), gösen (14 %) och regnbågen (8 %). 

Bland övriga svar kan nämnas:
- 37 % av medlemmarna svarar att de är medlemmar i en fiskeklubb.
- 71 % av våra medlemmar svarar att de äger en båt eller kajak.
- 31 % av våra medlemmar svarar att de deltar i en eller flera fisketävlingar per år.
- 57 % av våra medlemmar svarar att de varje år fiskar i ett put- and takevatten, 60 % fiskar från isen, 35 % i de svenska fjällen och 22 % fiskar utomlands. Allra flest fiskar i insjöar (95 %) följt av rinnande vatten (73 %). 

Vinnare i utlottning av fiskeställ och rullar:
Vinnare av Didrikson-ställ: Henrik Reichel (Målsryd), Erik Jonsson (Ransäter), Gunilla Blad (Hässleholm)
Vinnare av Abu-rullar: Anton Jonsson (Roknäs), Hanna Forting (Arvika), Dan Collin (Karlskoga)

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening, Pressrum | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv