Nu blir det verkstad – Sportfiskarna river skarvkoloni

skarvHär vid Rudsjön fälls det träd med skarvbon i. Foto: Lars Ljunggren

 

Vid Sportfiskarnas Gävlekontor har det i flera år gjorts försök att få till en mer adaptiv förvaltning av skarv. Denna vår blir det verkstad på riktigt.


– Nu går vi in i en mer operativ fas i vårt arbete. I år har vi bland annat sökt tillstånd för skyddsjakt, störningsåtgärder och oljering. För en av de mer problematiska kolonierna i Rudsjön, en liten inlandssjö strax utanför Gävle har vi nu också fått erforderliga tillstånd för att avverka boträden, säger regionchef Lars Ljunggren.

Detta kan låta drastiskt, men bakgrunden är att närboende i flera år haft tillstånd att störa bort skarven utan framgång. Såväl störning som den näringstillförsel som skarvens spillning leder till gör att de lokala fågelintressenterna är mycket oroliga för andra arter som häckar i Rudsjön, som är en av Gästriklands rikaste fågellokaler. Berörd markägare ser också positivt på åtgärden.

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel har forskare vid SLU tydligt visat att skarvpredation utgör ett hot mot havsöring i Dalälven, detta gäller även havsöringen i Testeboån och andra arter som är hotade, som exempelvis vimma, sik och ål.
 

Fördubbling av bon

I studien av SLU har man påträffat märken från såväl Dalälven som Testeboån vid skarvkolonier i Gävlebukten, många så långt bort som utanför Karlholm. Det har även publicerats nya inventeringssiffror från 2023 i länet som visar att antalet skarvbon i Gävleborg ökat från 1889 stycken, år 2012 till hela 4083, år 2023 (Källa: Rikstäckande inventering av häckande storskarv (Phalacrocorax carbo) i Sverige 2023, Karl Lundström)

– Vår grundtanke när det gäller skarvjakten är att den bör få bedrivas så effektivt som möjligt, i synnerhet före häckning. Detta tror vi även kommer att minimera risken för störning av andra fågelarter, förklarar Lars Ljunggren.

Av den anledningen har Sportfiskarna nu också överklagat Länsstyrelsens generella skyddsjaktsbeslut. Vi anser till exempel att det bör tillåtas skyddsjakt i Testeboåns mynning med tanke på dess unika bestånd av lax och havsöring samt att jakt bör får ske i större utsträckning på vatten grundare än tre meter för att skydda svaga fiskbestånd.

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv