Sportfiskarna river vandringshinder vid Lilla Röd i Örekilsälven

lila_rod_1000pxEfter sommaren ska dammen vid Lilla Röd i Örekilälven rivas. En strömsträcka om 21 kilometer kommer sammanlänkas.

Örekilsälven, Västkustens största vattendrag norr om Göta älv står inför en återställningsprocess. Efter sommaren kommer vandringshindret vid Lilla Röd monteras ner vilket banar väg för en ny produktiv strömsträcka.

Örekilsälven är ett av Västkustens viktigaste vattendrag med höga naturvärden och ett attraktivt fiske efter i första hand lax. Laxen i älven är både genetisk unik och livskraftig och förutom den finns även ett flertal andra värdefulla fiskarter såsom ål, havsnejonöga, färna och havsöring. Att vandringshinder ställer till det i ekosystemet är ett välkänt faktum. Arter har svårt att förflytta sig uppströms som nedströms och dammen i Lilla Röd är inget undantag. Dess funktion har spelat ut sin roll och nu skall dammbyggnaden vid Lilla Röds såg, strax ovan Kärnsjön i Munkedals kommun bort. 

1000 nya laxsmolt årligen
Förutom att laxens och andra arters vandring förenklas så återställs cirka 800 meter strömvattensträcka. Den nyetablerade sträckan har potential att tjäna som en uppväxtplats för upp till 1000 laxsmolt varje år. Miljön uppströms dämmet i Lilla Röd kommer även gynna en hel rad fågelarter som strömstare och forsärla och även däggdjur som utter och fladdermöss. Återförda stenblock och strömsträckor gynnar syresättningen av vattnet och främjar på så vis mångfalden, något som kommer leda till en rikare insektsliv och i förlängningen en mer balanserad näringskedja i och kring älven. När vandringshindret tas bort kommer 21 kilometer vattendrag sammanlänkas. 

orekilsalven_800-34
Vandrande fiskarter som lax, öring, ål och nejonöga kommer gynnas av dammutrivningen men även strömstare, forsärla, utter och fladdermus. Foto: Mathias Arnham.

Örekilsälven snart fri från vandringshinder
Vandringshindret närmast havet är kraftverket i Torp och när det har åtgärdats kommer älven att vara helt fri från vandringshinder, hela vägen från källa till hav. Förarbetet med Torp är i full gång.

– Det är glädjande att Örekilsälven snart återfår kontakten med sitt hav. Den juridiska tillståndsprocessen liksom bidraget från Open Rivers har varit viktiga pusselbitar här, säger Per-Erik Jacobsen på Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund.

Tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen har beviljats och nått laga kraft och nu återstår rivningsarbetet som planeras till sensommaren 2024. Genom finansiering från främst stiftelsen Open Rivers, men även medel från LOVA och Naturskyddsföreningens Bra Miljöval kan detta ske. Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund hoppas att utrivningen kan ske under stabila väderförhållanden med låga vattenflöden i älven.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Strömmande vatten, Fiske, Fiske i Göteborg, Region, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv