Åtta föreningar beviljades fiskevårdsmedel

 

Fiskevårdsfonden800
Foto: Linus Femtvik / Emsfors Sportfiskeklubb tar emot bidraget på Sportfiskemässan.

Sportfiskarnas Fiskevårdsfond delar i år ut hela 250 000 kronor
Årets utdelning av Sportfiskarnas fiskevårdsfond skedde till minne av Sven O. Hallman, en pionjär inom svenskt sportfiske under 1900-talet. Medlen som delades ut i år kommer från försäljningen av Hallmans stora samling av fiskeredskap som enligt hans vilja skulle skänkas till fiskevården.

En av de föreningarna som har mottagit bidrag är Emsfors Sportfiskeklubb, vilka fokuserar på att jobba med fiskevård i Emån. Deras beviljade projekt till fiskevårdsfonden kommer ha som mål att anlägga flera lekbottnar i området kring Emsfors i Emån. Klubben fick även ta emot en check på Sportfiskemässans stora scen där de då fick berätta om sin fiskevårdsverksamhet.

-Det är med stor glädje vi kan bidra till dessa klubbar och föreningar, vilka verkligen påverkar våra fiskbestånd positivt. Vi ser fram emot att följa deras projekt och önskar dem all lycka i deras fortsatta arbete med fiske- och vattenvård," kommenterar Micael Kanold, vice ordförande och ansvarig för Fiskevårdskommittén.

 

Följande föreningar fick bidrag 2024:
Emsfors Sportfiskeklubb – Lekbottnar i Emån

Fliseryds Sportfiskeklubb – Risvasar i Försjön och Stora Hällesjön

Los-Hamra fvof – Fiskevård i Voxnans avrinningsområde

Rättvik-Boda fvo – Risvasar i Siljan

Sandvikssjöns Edforsens fvof – Biotopkartering av mindre vattendrag

Siljan-Rättvik fvo – Biotopvård i biflöde till Siljan

Skräbeåns fvf – Upptröskling av vandringshinder i Skräbeån

Sällskapet Sportfiskare Göteborg – Fiskevård i Rolfsån
 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv