Ny avhandling undersöker hur sportfisket kan bli mer hållbart

PhotoByRobertHansson...
Foto: Robert Hansson

Ett tydligare regelverk och en ökad kunskap bland sportfiskare krävs för framgångsrik förvaltning och ökad hållbarhet. Detta visar en tvärvetenskaplig avhandling av Samuel Blyth vid Uppsala Universitet, Campus Gotland.

Sportfiske och fisketurism är en del i den globalt växande upplevelsenäringen med betydande ekonomisk omsättning och attraherar hundratals miljoner människor till sjöar, älvar, kuster och hav. Fiske ger människor en möjlighet att knyta an till naturen och traditioner samt anledningar att bevara vattenmiljöer, men kan även innebära miljöeffekter och sociala konflikter. Om vi vill maximera nyttan och minimera risken för potentiella problem behöver vi god förvaltning av både fisken och människorna som fiskar. 

”Att vara på kroken betyder inte alltid att man hamnar på tallriken” säger Samuel Blyth, doktorand inom Naturresurser och hållbar utveckling (NRHU) vid Uppsala Universitet, Campus Gotland, och som försvarar sin avhandling den 1 mars. Avhandlingen fokuserar på hur catch and release, en process där man släpper tillbaka fångad fisk, och undersöker både kunskaper om och effekter av denna process. Återutsättning av fisk är vanligt förekommande inom sportfiske och sker antingen frivilligt eller för att fiskeribestämmelser kräver detta. Tanken är att återutsatt fisk ska överleva, fortsätta växa, föröka sig och eventuellt fångas igen. Bara för att fisken släpps tillbaka och kan simma vidare betyder det dock inte att den är opåverkad och kan leva vidare som vanligt.

Avhandlingen bygger på flertalet studier som undersöker förvaltning och hållbarhet inom sportfisket. I det gotländska havsöringsfisket visade det sig att fiskar med tidigare skador, som nyligen reproducerat eller fångas i varmare vatten upplever mer stress och bör hanteras med större försiktighet. Inom detta fiske är det också tydligt att återutsättning av stora havsöringar är viktigt för att bibehålla naturlig reproduktion och stärka framtida generationer av havsöring. Resultat från enkätstudier med sportfiskare visar även att det finns brister gällande både deras kunskap och beteende. Fiskeriförvaltare över hela Sverige behöver ge fler och mer detaljerade riktlinjer om hur sportfiskare bör utföra återutsättning av fisk för väl fungerande regelverk (t.ex. begränsningar baserade på fiskart, storlek och säsong). Sammanfattningsvis så fastställer avhandlingen att rekommendationer som att hålla fisken i vattnet, begränsa den totala luftexponeringen till mindre än 10 sekunder och minimera hanteringstiden är relativt enkla och viktiga sätt att minska risken för att skada fisk som ska återutsättas.

Att vara medveten om och tillämpa dessa rekommendationer kommer att hjälpa sportfiskare att förbättra hållbarheten för sin fritidssysselsättning och samtidigt öka antalet och storleken på fisk som kan fångas i framtiden.

Samuel Blyth försvarar sin avhandling “Casting for Knowledge and Landing Understanding – Exploring the management of Swedish recreational fisheries as social-ecological systems” fredagen den 1 mars, kl 9.00 i sal E22 vid Uppsala Universitet, Campus Gotland, Visby.

För mer information om denna forskning gällande hantering och återutsättning av fångad fisk (catch and release) vid havsöringsfiske, se även denna video producerad av länsstyrelsen Gotland.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv