Sportfiskarna ska lyfta Gesunden och rekordsjön Landösjön

Gesunden-webMer vild fisk i Gesunden och Landösjön är målet med projektet Sjölyftet. Här Sportfiskarnas Carl-Fredrik Yri, Jesper Holmgren, ordförande i Gesundens FVO, samt Ricky Hermans och Andreas Karlberg på Sportfiskarna. Foto: Anders Lundin


Vildfisken i Jämtlands sjöar behöver stöttning – och där får nu Sportfiskarna spela en viktig roll. Projektet Sjölyftet ska ta ett grepp om Gesunden och Landösjön.


Det blev glädje hos många när Jordbruksverket beviljade projektet Sjölyftet. Sportfiskarna får uppdraget att under tre år jobba med två folkkära sjöar där både fisk och vattenmiljöer behöver många hjälpande händer, nämligen Gesunden i Ragunda kommun och Landösjön i Krokoms kommun.

I båda dessa vatten har vildfisken trängts tillbaka under lång tid, av flera faktorer. I Gesunden har fisket blivit markant sämre enligt lokalbefolkningen, och det finns en oro över att reproduktionen inte fungerar som den ska.

Sjön är kraftigt påverkad av vattenkraft och ett problem för vårlekande arter som abborre och gädda är att vissa av lekområden blivit nästintill torrlagda, med följden att rommen inte hinner kläckas innan den dör. Detta är en av utmaningarna som Sportfiskarna ska ta sig an, förutom att väcka nytt liv i sjöns biflöden för att gynna öringen och harren.
 

Stor kartläggning

Andreas Karlberg på Sportfiskarna berättar om förhoppningarna:
– Sättåns- och Mörtåns avrinningsområden är de största åarna som berör Gesunden. Båda vattendragen är flottledsrensade och våtmarker inom områdena i olika grad utdikade. Här börjar vi med att kartlägga åtgärdsbehovet som kan skapa bättre förutsättningar. Därefter kommer vi att genomföra biotopvårdsåtgärder, som enkelt uttryckt innebär att återföra rensvallarna till åfåran igen. Målsättningen är att skapa större areal strömhabitat, där fisken ska trivas under alla utvecklingsstadier. Våtmarker jobbar vi med för att de har många viktiga funktioner, bland annat skapa stabilare flöden.

Jesper Holmgren, ordförande i Gesundens FVO, märker att både fisket har blivit trögare i sjön, samt att intresset för fisket minskat i fiskevårdsområdet. Nu vädrar han framtidstro igen, och inte minst hoppas han att fler ska kunna äta egenfångad vildfisk i framtiden.
– Ragunda har överlag offrat så otroligt mycket av sina naturresurser, och sällan fått något tillbaka, så det känns det extra roligt att de händer något här. Förhoppningen är att projektet ska öka intresset och förståelse för fisket, samt göra det mer attraktivt för alla med ett starkare och hållbart fiskbestånd. Jag hoppas att lokalsamhället har förståelse för att fisket kan bli påverkat på vissa ställen under tiden som projektet pågår, säger han.
 

Har svårt att nå lekplatser

Landösjön är en följetong inom svenskt sportfiske, som är känd för sina stora rödingar, gäddor och kanadarödingar, men också för den långdragna tvisten kring fiskodlingen. Sportfiskarna har redan genomfört inventeringar i sjösystemet, och nu är alltså målet att få igång mer reproduktion av vild öring, vilket även gynnar Långan nedströms.

Carl-Fredrik Yri på Sportfiskarna tror att det finns hopp för vildfisken i Landösjön:
– Det finns flera fina vattendrag som mynnar ut i Landösjön som i dag fungerar som lek- och uppväxtområde till både harr och öring. De allra flesta av dessa är dock negativt påverkade av flottledsrensning och i vissa fall vägtrummor som förhindrar fisk och vattenorganismer att röra sig fritt. Det finns även utmaningar med vattenkraftsreglering i sjön som i vissa fall hindrar harren att ta sig upp i bäckar, konstaterar han.

Nu sätter alltså Sportfiskarna spaden i jorden för att ta sig an dessa utmaningar.

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv