Historisk återkomst: atlantstör sätts ut i Göta älvatlantstor_nyhet_web...Atlantstören är en fascinerande jätte som kan bli fem meter lång och väga över femhundra kilo. Foto: från inspelningen av Fiskarnas Rike säsong 2.

Nu är det klart! Länsstyrelsen i Västra Götaland har gett grönt ljus för utsättning av atlantstör i Göta älv. Sportfiskarnas projekt Störens återkomst, med Linnéa Jägrud och Dan Calderon i spetsen kan nu gå från papper till handling och påbörja återintroduktionen av den gigantiska fiskarten till sitt forna hemmavatten.

För drygt hundra år sedan simmade de sista atlantstörarna i vattensystemet Göta- och Nordre älv. Arten var eftertraktad och således hårt ansatt av fiske. Detta, tillsammans med homogeniseringen av vattendraget och utbyggnaden av vattenkraften bidrog till att stören försvann och idag räknas som regionalt utdöd i Sveriges rödlista. Nu, ett drygt sekel senare väntas en historisk återkomst då atlantstören (Acipenser oxyrinchus) ska få chansen att återhämta sig i svenska vatten. Tillsammans med Göteborgs Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Göteborgs Naturhistoriska Museum finns en resursstark sammanslutning av olika kompetenser med goda möjligheter till en lyckad återetablering av den utdöda jätten. I gott samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län är tillståndsprocessen väl genomarbetad och återetableringen grundligt förberedd. 

Tyskuppfödda störar transporteras till Sverige
I samarbete med störexperter från tyska Leibniz-Institute for Freshwater Ecology and Inland Fisheries i Berlin har projektet säkerställt tillgång till yngel och genetiskt värdefulla individer. Tyskarna är bäst i Europa när det kommer till atlantstörens ekologi och har lång erfarenhet av arbete kring återetablering av arten.
Nästa steg blir att få hit en grupp juvenila fiskar, runt metern, för en så kallad betautsättning. Ett tiotal individer kommer märkas och övervakas under en tid, så att det säkerställs att det strategiska arbetet fungerar i praktiken. I maj fraktas resten av fiskarna till Sverige. Störarna, som har kläckts i Tyskland, förbereds nu för sin nya miljö i Sverige, där de kommer att spela en viktig roll i Göta- och Nordre älvs rikt nyanserade ekosystem.

– Det här är en unik händelse. Att Sverige aktivt återfår en regionalt utdöd art, det är mycket ovanligt! Det är så spännande och jag längtar verkligen efter dagen då vi kan se på älven och tänka ”där under simmar nu även en atlantstör, säger projektledare och biolog Linnéa Jägrud.

atlantstor_nyhet_web...
Projektet samarbetar med tyska experter som har lång erfarenhet av både uppfödning och återetablering av arten. Foto: från inspelningen av Fiskarnas Rike säsong 2.

Intressant fakta genom akustisk telemetri
En viktig del av arbetet med återetableringen är uppföljningen av arbetet. Här kommer SLU in med sin expertis, då de tidigare märkt fiskar med akustisk telemetri. Genom telemetriutrustningen kan vi övervaka och analysera störarnas rörelsemönster. Det kommer ge värdefulla insikter om var i älven störarna finner föda och hur de mest livskraftiga habitatförhållandena ser ut. Tekniken är avgörande för att identifiera och skydda lekområden och genom insamlade data kan vi enklare planera framtida restaureringsarbeten för att effektivisera återetableringsarbetet ytterligare, något som även kommer gynna andra arter. Gustav Hellström från SLU poängterar:

– Återetablering av stör i Sverige är verkligen århundradets fiskevårdsprojekt! Genom att sätta sändare på stören kommer vi kunna få värdefull kunskap om deras överlevnad, vandringar och miljöpreferenser, både i älven och ute längs kusten. Det gör att vi kan förbättra chanserna att återetableringen lyckas.

Varför är stören så viktig?
Stören, med sitt enastående kulturhistoriska värde, representerar en djupgående länk till människans historiska identitet och överlevnad. Fisken har spelat en viktig roll i den skandinaviska historien, med arkeologiska fynd i Göta älv som sträcker sig ända tillbaka till 1400-talet. Återetableringen av denna ikoniska art är inte bara en åtgärd för att bevara biologisk mångfald utan också ett sätt att återupprätta den förlorade identiteten hos vattendraget. Stören kommer att leda tillförnyad uppmärksamhet och uppskattning av älvarnas betydelse, vilket kan stärka lokalsamhällets band till dessa viktiga och vackra ekosystem. Sist men inte minst kan en framgångsrik återintroduktion även öppna upp för möjligheten till ett hållbart fiske i framtiden, vilket ytterligare skulle understryka störens betydelse på flera plan.

– I en tid av bakslag för naturen, svårigheter för miljön och arters utdöende i en aldrig skådad takt, skulle en återetablering av en utrotad art sända en viktig och inspirerande signal till naturvårdare runtom i Europa och västvärlden, summerar Linnéa Jägrud.

atlantstor_nyhet-4Återetableringen är väl förberedd, bland annat med en skattning av lek och uppväxtmiljöer som gjorts längs älven. Foto: Mathias Arnham.

Snabbfakta: projekt Störens återkomst
Projektets syfte är att återetablera atlantstör (Acipenser oxyrinchus) med Göta och Nordre Älv som huvudområde. Arten försvann i början av nittonhundratalet huvudsakligen på grund av överfiske. Projektet finansierats av Naturkompaniet, Patagonia och Carl Tryggers stiftelse för vetenskaplig forskning. Följande samarbetspartners ingår i projektet: Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU Vilt, Fisk och Miljö samt SLU Aqua, SLU Artdatabanken, Göteborgs Naturhistoriska Museum, Göteborgs Universitet, Miljöteknik i Väst och Leibniz-Institute for Freshwater Ecology and Inland Fisheries.

För mer information besök: storensaterkomst.se.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske, Fiske i Göteborg, Region, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv