Sök medel ur Sportfiskarnas fiskevårdsfond – till minne av Sven O. Hallman

IMG_20230914_165933-...
Foto: Joakim Lyander 

Nu är det tid att söka pengar för fiskevårdsprojekt som ska genomföras under 2024. Förbundet delar årligen ut pengar ur Sportfiskarnas fiskevårdsfond till olika fiskevårdsprojekt som syftar till att långsiktigt gynna sportfiskets förutsättningar genom förbättringar i miljön.

För att ansöka till Fiskevårdsfonden – som i år är till minne av Sven O. Hallman räcker en enkel projektbeskrivning. Vi hjälper gärna till med er ansökan. Kontaktuppgifter hittar ni längst ner. Fondmedel beviljas år 2024 till lokala fiskevårdsprojekt, med tydlig långsiktig nytta för den biologiska mångfalden och sportfisket, utförda av en lokal organisation. Projekt bör finansieras i sin helhet av Fiskevårdsfonden – till minne av Sven O. Hallman. I år kommer biotopsvårdande projekt i strömmande vatten prioriteras. Projekt bör färdigställas under år 2024 - 2025. Exempel på projekt kan vara biotoprestaurering så som, tillförsel av lekgrus eller borttagande av vandringshinder. Berättigad att söka medel är organisation med anknytning till fiskevatten eller vattenvård samt distrikt inom eller förening ansluten till Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. Förbundsstyrelsen utgör fondens styrelse och fattar beslut om fördelning av medel.

Abu Garcia Fiskevårdsfond och Göte Borgströms stiftelse 
Genom Sportfiskarna har man även möjlighet att söka pengar från två ytterligare fonder kopplat till fiskevård och forskning. Abu Garcia Fiskevårdsfond syftar till att värna och främja möjligheterna till sportfiske i friska och rena vatten, genom exempelvis skapandet av fria vandringsvägar, restaurering av vattendrag och skydd och bevarande av fiskbestånd, eller fiskebiologisk forskning.
Göte Borgströms stiftelse för fiske- och vattenvård har till ändamål att främja vetenskaplig forskning i Sveriges vatten och fiskbestånd med hänsyn till natur, fiskevård och sportfiske.

Ansökan för 2024 ska vara inlämnad senast 1 mars.
Information om villkor för att söka och vad en ansökan bör innehålla finns på länken nedan. 
www.sportfiskarna.se/Miljö/Fiskevårdsfonden 

Frågor besvaras av
Julius Jarving Ohlsson
0700-20 90 55    
fiskevardsfonden@sportfiskarna.se 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv