Lygnernöringen under lupp

johannes_elfiskar-1Johannes Johansson elfiskar en lokal i Rolfsåns avrinningsområde. Foto: Mathias Arnham.

Den storvuxna Lygnernöringen kan komma att utredas i projektet Revive Lygnernöring, åtminstone om Sportfiskarnas nyanställde fiskevårdsarbetare Johannes Johansson får bestämma. Ansökan är inskickad och svar väntas längre fram i vår.

”Projektets långsiktiga mål är att öringen ska kunna ta sig till lekområden i större utsträckning. Det ska finnas tillgång på lek- och uppväxtområden. Öringpopulationen ska stärkas”. Så står det i projektbeskrivningen till Johannes Johannssons nya fiskevårdsprojekt, Revive Lygnernöring. Förr talades det mycket om Lygnerns storöringar och de var vida kända bland både lokalbefolkning och sportfiskare och en klar tillgång för hela Rolfsåns avrinningsområde. 

Öringbestånd i behov av hjälp
Idag är beståndet sargat. Det som satt käppar i hjulen för fisken är försurning men även flottledsrensning och byggnation av kraftverksdammar. Det isolerade öringbeståndet gick från femtiotalets fångstkvot på flera tusen kilo till endast hundra på åttiotalet och sedan dess har det sett glest ut bland fångstrapporterna. Sporadiska elfisken bevisar att yngeltätheten minskat radikalt. I det nya projektet ska Lygnernöringens situation kartläggas, vattendrag ska biotopkarteras, lek – och uppväxthabitat ska återställas. Förutom nyss nämnda åtgärder så ska de kringliggande våtmarksområden inventeras samt åtgärdas för att hålla så mycket vatten som möjligt. 

lygnernoring_bildEn maffig Lygnernöring på 4,2 kilo fångad av sportfiskaren Martin Odenhäll 2012. 

Nya krafter till Göteborgskontoret
Sedan årsskiftet har Johannes Johannsson suttit på Sportfiskarnas Göteborgskontor Sjölyckan. Nya anställningen innefattar att driva projekt med vattenfrämjande avsikter, främst i Rolfsåns avrinningsområde. Där är i princip hela vattensystemet viktigt för framför allt öringen och laxen men även hotade arter som ål, havsnejonöga och flodpärlmussla. Tidigare har Johannes studerat YH-utbildningen på Forshagaakademin och arbetat som fiskeguide. 

Fem snabba: Sportfiskarnas Johannes Johansson
Art
: Öringen.
Vatten: Kusten eller strömmande vatten i norr.
Fiskemetod: Flugfiske.
Favoritbete: Streamer/torrfluga
Fiskevårdsarbete: Trädfällning och biotopvårdande åtgärder i medelstora vattendrag.

 

Kategorier: Fiske, Fiske i Göteborg, Region, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv