Sportfiskarna region väst rundar av 2023 – det här har vi gjort

spf_resultat2023-2Tack vare alla medlemmar kan vi på Sportfiskarna region väst fortsätta vårt arbetet kring ett av våra fokusområden: friska bestånd i friska vatten. Foto: Mathias Arnham.

Med över 220 vattenvårdsprojekt och flera hundra inventerade våtmarker kan vi slå igen årets verksamhetsplanering med ett leende på läpparna. Vårt fokus med långsiktiga fiskevårdsinitiativ och ungdomsengagemang, där 5000 barn och ungdomar fått komma ut i naturen har åter rotts iland.

Hundratals elfisken och storskalig musselodling
En stor del av regionens fokus har likt tidigare år legat på långsiktiga och återkommande projekt såsom arbetet inom Göteborgs stad, arbete med Vänern (med biflöden), Fångstdatabanken, SLU-uppdrag och stora mängder karteringar och elfisken med skiftande syften. De differentierande fiskevårdsåtgärderna innefattar allt från biotopkartering, elfisken, vattenprovtagningar till yngelinventeringar. För att presentera några av insatserna så har Göteborgskontoret elfiskat i mer än 130 vattendrag och i Forshaga har tremannalaget inventerat över 170 våtmarker.
För den hotade flodpärlmusslan ser framtiden lite ljusare ut då vi sett lyckade resultat från unik reproduktionsmetod. Dessutom går EU-projektet ”Ecostreams for LIFE” in på sitt andra år, där vi på Göteborgskontoret sedan en tid tillbaka kan stoltsera med en storskalig kläckhusanläggning för just flodpärlmusslan och dess värdfiskar.

brodalsbacken_lowres...
Med flera hundra vattenvårdsprojekt säkrar vi upp Västsveriges fiskbestånd. Utan våra medlemmar hade detta aldrig varit möjligt. Foto: Mathias Arnham

Över 5000 ungdomar och barn
Sportfiskarnas barn- och ungdomsengagemang är som vanligt starkt, och lägger vi samman alla barn och ungdomar från projekt som Skolbäcken, Sommarfiskeskolan, Västerhavsveckan, street- och tjejfisken med mera så bräcker vi 5000-vallen, vilket är en mycket stark siffra. Svenskt Friluftsliv och kommunala medel står som centrala finansiärer för dessa insatser.
Förutom främjandearbetet med unga så har vi även jobbat med integration och asylsökande, personer med funktionsvariationer och fortbildning.

spf_resultat2023
Ett av våra mål är att ta ut så många barn och ungdomar i naturen som möjligt och tack vare er medlemmar har vi under det gångna året bräckt 5000-vallen. Foto: Mathias Arnham

Minimässor och cityfisketävlingar
Tävlingsverksamheten omfattar bland annat arrangemang av Vallgravsmetet och tävlingen Göteborren, samt stöd till distriktens tävlingar. Förutom nyss nämna tävlingar har flera sammankomster och prova-på-dagar arrangerats. Medlemsvården har inkluderat utåtriktade aktiviteter, exklusiva medlemskvällar och fiskearrangemang där Sportfiskets dag och Mini-flugfiskemässan vid Säveån är väl värda att uppmärksamma lite extra. I samband med Sportfiskets dag lottades det även ut priser i form av fiskeguidningar med flertalet av Sportfiskarnas anställda.
Regionens sakkunniga har arrangerat och organiserat kurser i fisketillsyn, både fysiska och på distans via skärm.

sportfiskets_dag-11
Flera aktivitetsdagar med syftet att stimulera sportfiske har bedrivits. Sportfiskets dag på Sjölyckan är ett exempel. Det är tack vare alla våra medlemmar dessa dagar kan anordnas. Foto: Mathias Arnham.

Intressepolitik och opinionsbildning
På intressepolitiks- och opinionsbildningsfronten har regionen kontinuerligt under hela 2023 bevakat vattenkraftsfrågor, Vänernrelaterade ärenden, Västerhavsfrågor, försurnings- och kalkningsfrågor samt Atlantlaxens situation.

Sportfiskarna fortsätter arbetet med att främja hållbart fiske samt utveckla det växande intresset för sportfiske bland ungdomar – en insats som är livsviktig för sportens överlevnad. Med blicken framåt och stöd från er medlemmar, ser vi fram emot att fortsätta vara Sveriges starkaste röst för sportfiske och fiskevård. 

Kategorier: Ungdom, Fiske, Fiske i Göteborg, Region, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv