Kallelse till Sportfiskarnas kongress 2024

FÖRBUNDSKONGRESS-LOG...

Sportfiskarnas förbundsstyrelse bjuder härmed in alla föreningar och distrikt till kongress lördagen 23 mars 2024 på Finlandshuset i Stockholm.

Kongressen är Sportfiskarnas högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. På kongressen är det medlemsorganisationerna som beslutar om förbundets verksamhet och ekonomi. Här väljs även styrelsens ledamöter och ordförande för de kommande åren.

Motioner
Alla motioner som önskas behandlas av kongressen 2024 skall vara förbundet tillhanda senast 2023-12-31.
Mer information samt en mall för motioner finner du här.

Röstlängd och anmälan av ombud
Förbundsstyrelsen fastställer röstlängden 2023-12-31 och därefter kommer alla klubbar och distrikt att få en kallelse med anmälningsinformation för sina ombud.

Förslag till valnämnden
Vid kongressen lägger valnämnden förslag på nya styrelseledamöter samt vilka personer som erhåller förbundets högsta förtjänsttecken – hederstecknet i guld. Vill du komma i kontakt med valnämnden för att ge förslag, mejla: valberedning@sportfiskarna.se

Mer information om kongressen, valnämnden, förbundsstadgar och annat finner ni på denna sida.
 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening, Tävlingsfiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv