Se när rikspolitiken debatterar strömming och lax!

webbLandsbygdsminister Peter Kullgren, Kristdemokraterna, ställs mot väggen både när det gäller strömmingen och laxen. Nu kan du se debatterna på riksdagen.se. Foto: Från Riksdagen.se


Industrifisket är en brinnande het fråga inom rikspolitiken, inte minst efter besluten om de starkt kritiserade fiskekvoterna för 2024.


Det har stormat kring landsbygdsministern och regeringen med anledning av fiskbeståndens svaga status i främst Östersjön, och i synnerhet strömmingen. Både Sportfiskarna, andra miljöorganisationer och den politiska oppositionen har krävt att industritrålarna ska bort från Östersjön helt och hållet. Nu blir det inte så – åtminstone inte nästa år.

EU-kommissionen föreslog att fisket skulle stoppas helt, men EU-politiken fastställde kvoterna till 40 368 ton för Centrala Östersjön och 55 000 för Bottenhavet och Bottenviken. Detta kan du läsa om här!

Kvoterna föranledde Miljöpartiet att anmäla regeringen och EU-kommissionen till EU-domstolen, och Socialdemokraterna har ställt landsbygdsminister Peter Kullgren mot väggen via två interpellationer. Den första interpellationen gällde strömmingen och det småskaliga kustnära fiskets överlevnad, och den ställdes av partiets fiskepolitiske talesperson Tomas Kronståhl. Här kan du se den interpellationsdebatten i efterhand.
 

Tar kamp för laxen

En annan socialdemokratisk politiker som varit engagerad i Östersjöns fiskbestånd är Malin Larsson, som är ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Hon har kallat Peter Kullgren till debatt rörande laxens framtid. Malin Larsson bor vid Ljungan, där tillståndet för laxen är mycket kritiskt. Det kan du läsa om här.

Under torsdagen kommer den debatten att sändas på Riksdagen.se, och Malins frågor till landsbygdsministern är följande:
1) Hur fortskrider arbetet med hur laxfisket kommer att se ut för 2024?
2) Vilka åtgärder har Sverige föreslagit för att skydda laxbeståndet i Ljungan?
3) Vilka initiativ är ministern beredd att ta med anledning av läget för laxen och för de kustfiskare som bedriver laxfiske?

På Riksdagen.se kan du alltså följa debatten antingen live på eftermiddagen eller i efterhand.

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Ge fan i våra vatten, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv