Glädjande siffrorna: Historiska beslutet om Nyköpingsån är fattat!

TavlanInriktningsbeslutet för att återskapa stora delar av Nyköpingsåns strömmande vatten fattades med en stor majoritet i Nyköpings Kommunfullmäktige. Av de ledamöter som röstade emot förslaget var det få som framförde åsikten att inriktningen i sig var dålig, utan invändningarna grundade sig framför allt i osäkerhet kring oförutsedda konsekvenser av förslaget.


Det finns anledning för vattenvänner att fira denna vecka. Nu har det nämligen fattats ett politiskt beslut om en inriktning där stora delar av Nyköpingsåns strömmar återskapas. 

Åns minst effektiva kraftverk ska avvecklas och tillhörande dammar sänkas av så att de i dag indämda sträckorna åter tillåts strömma fritt. Beslutet i kommunfullmäktige fattades med en stor majoritet om 49 röster mot 8.

– Vi ser fram emot att nu kunna påbörja arbetet med att utveckla Nyköpingsån, som både är, har varit och kommer att vara en livsnerv för Nyköpingsborna, säger kommunens två kommunalråd Ahmad Eid (M) och Urban Granström (S) i en kommentar till Sportfiskarna.

Nils Ljunggren på Sportfiskarnas Nyköpingskontor tog förstås emot beslutet med glädje:

– Sportfiskarna vill ge en stor eloge till Nyköpings politiker för det här framåtriktade beslutet. Extra roligt är att beslutet fattades med en bred majoritet över hela den politiska skalan. 

Blir ett fall för domstolen
Nyköping blir med detta ett verkligt positivt exempel på hur en kommun kan ta tillvara på det strömmande vattnets värden. Sportfiskarna ser fram emot att vara en fortsatt konstruktiv kraft i Nyköpingsåns kommande utveckling, med ett till stora delar fritt strömmande vattendrag och alla möjligheter som det medför för både djurlivet och fisket. 
De exakta detaljerna för hur åtgärderna ska utformas kommer att specificeras under vinterns fortsatta utredningsarbete, samt i den omprövningsprocess som påbörjas när kommunen lämnar ärendet till Mark- och miljödomstolen i februari 2024.

Nils Ljunggren vill passa på att tacka alla engagerade medlemmar i både Nyköping och andra ställen i landet som under åren engagerat sig i arbetet kring Nyköpingsån. 

 – Utan våra medlemmar i ryggen är den typ av långsiktigt arbete som lett fram till det här beslutet inte möjligt. Det är i dag över tio år sedan vi för Nyköpings kommun först påtalade möjligheten för just den utveckling som nu förverkligas, konstaterar han.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv