Strömmingens framtid avgörs nästa vecka

graf-800x600
Grafik: Sportfiskarna

Strömmingskrisen i Östersjöområdet blir en kritisk fråga att hantera när EU:s ministerråd 23–24 oktober ska besluta om nästa års fiskekvoter.

EU-kommissionen har lagt ett skarpt förslag om att helt stoppa det riktade strömmingsfisket i hela Östersjön samt Bottniska viken. Färskt i minnet är att 2021 föreslogs att kvoten för Bottniska viken nästan skulle fördubblas. Dagens förvaltning är nyckfull och måste uppenbarligen revideras.

Förvaltningen är inte bara nyckfull, den är också trubbig. Majoriteten av strömmingsfångsten utgör en industriell proteinkälla, och blir inte mat på bordet. För bestånden och för ekosystemet är ett totalstopp bra, men det småskaliga konsumtionsfisket är inte i en storleksordning att det påverkar bestånden. Det är det storskaliga industrifisket som påverkar bestånden och ekosystemet. Sverige ska nu förankra sin förhandlingsposition till ministerrådets kvotförhandling 23–24 oktober. Alla partier säger sig vilja verka för att i första hand rädda det småskaliga fisket.

-Strömmingen räcker till alla, bara vi förvaltar den väl, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm. 

Förhandlingarna om strömming i Bottniska viken
Sportfiskarna har varit i kontakt med kustfiskets representanter i Bottniska viken, som bedömer att en svensk kvot på ca 800 ton skulle räcka till surströmming, lokalt fiske och förädling, samt inkludera de bifångster som uppstår i siklöjefisket. 

Den nivån ligger långt under den kvot som ICES (Internationella Havsforskningsrådet) på rutin föreslagit enligt det trubbiga systemet, vilket motsvarar en svensk kvot på 10 000–13 000 ton (21% av den totala kvoten för området). 

I samma skrivelse där ICES levererade sitt förslag noterades dock att enligt EU:s beslutade flerårsplan så bör fisket stängas helt. Detta har EU-kommissionen enligt sin skyldighet tagit fasta på, och föreslår därför enbart en bifångstkvot på 180 ton för svenskt fiske i Bottniska viken. 

Sportfiskarnas uppmaning till Sveriges regering och riksdag är att målet med förhandlingarna måste vara en regional kvot som enbart går till konsumtionsfiske och som kan hålla det småskaliga fiskets traditioner vid liv.  

Förbundet förväntar sig därför en sammantaget drastisk kvotsänkning. Noterbart är att varken 2021 eller 2022 fiskades den högt satta kvoten upp. I år har man hittills bara fiskat upp 57 % av kvoten.

Förhandlingarna om strömming i Östersjön
ICES rådgivning enligt MSY-principen föreslår en kvot i spannet mellan 41 000-52 000 ton, det är en halvering av nuvarande kvot på ca 100 000 ton (varav EU står för 70 000 ton). På samma grund som för Bottniska viken bedömer EU-kommissionen att det bör sättas en 0-kvot. 

Det är ett förslag som skulle innebära dödsstöten för det sista kustfisket samtidigt som industrifisket fortsatt skulle få fiska 28 000 ton strömming, under förevändningen att det är bifångst i skarpsillsfisket. En sådan bifångstkvot ingår nämligen också i förslaget. 

Sportfiskarnas bedömning är att industrifisket kan bli bättre på att inrikta fisket på enbart skarpsill om de vill. Om den förmågan inte finns, så bör heller inget fiske riktat mot skarpsill bedrivas då det utgör ett stort hot mot strömmingen. 

Sveriges ingång till förhandlingarna måste vara en fundamental nedskärning i strömmingskvoten i Östersjön, och att en erhållen kvot i första hand ska gå till regionala kvoter för konsumtionsfiske. 

Sportfiskarnas bedömning är att man genom systematiskt överfiske kört strömmingsbestånden i Östersjön i botten. Kartan nedan visar fångsternas rumsliga fördelning (ICES, WGBFAS, 2023). En relevant reflektion är det extrema fisketrycket i södra Bottenhavet. En annan är att strömmingen i Egentliga Östersjön är utfiskad.

En tredje reflektion är de stora fångsterna i Rigabukten, där det går bra för strömmingen tack vare en regional förvaltning. Där har lekbiomassan ökat succesivt, och den består till ca 40% av strömming som är 5 år eller äldre. I Bottenhavet och Egentliga Östersjön, där krisen är tydlig, sker fisket i huvudsak nu på strömming som är 1-4 år. 

Rigabuktens yta är ca 6% av Egentliga Östersjön, men tack vare god förvaltning i Rigabukten kan man idag fånga nästan lika mycket strömming där som i Egentliga Östersjön.

Skärmavbild2023-10-1...

Skärmavbild2023-10-1...

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv