Politisk majoritet för en fritt strömmande Nyköpingså! 

s&m
Foto: Victor Sandberg / Kommunalråden Urban Granström (S) och Ahmad Eid (M) visar upp visionsbilder på Nyköpingsån.

Vid en presskonferens under måndagen kom ett hett efterlängtat besked från Nyköpings två kommunalråd, Ahmad Eid från Moderaterna och Urban Granström, Socialdemokraterna. De två partierna har enats om en inriktning där merparten av åns dammar och de två minst effektiva kraftverken ska avvecklas till förmån för fritt strömmande vattenmiljöer och en utveckling av sportfiske, paddling och besöksnäring.

Det kraftverk som sparas ska inom ramen för den nationella planen för vattenkraft (NAP) moderniseras och drivas vidare enligt moderna miljövillkor och med säkrad passage för djurlivet. 

Nils Ljunggren som är chef för sportfiskarnas verksamhet i region Mitt är både glad och stolt över dagens besked: 

"Det här är en stor dag för Sportfiskarna och många av våra medlemmar. Nyköpingsån är viktig för oss nyköpingsbor men redan idag är över 80% av de som fiskar efter lax och öring i ån besökare från andra kommuner. Med det här beskedet skapas förutsättningar att utveckla Nyköpingsån till ett levande vattendrag med ett fiske som är unikt för den här delen av landet. Dagens korta fiskesträcka där endast någon kilometer närmast mynningen är tillgänglig för havsvandrande fisk, kan nu komma att bindas samman med över en mil varierande strömvattenmiljöer. Vid sidan av den stora potentialen för ett utvecklat fiske så skulle en storskalig restaurering av Nyköpingsåns strömvattenmiljöer vara ett av de viktigaste naturvårdsprojekten som genomförts i den här delen av landet." 

Beskedet från Moderaterna och Socialdemokraterna innebär att det finns en bred politisk majoritet i Nyköping för att förverkliga de visioner som Sportfiskarna, Kanotförbundet och andra organisationer har presenterat och drivit under många år. 

Den politiska inriktning som nu presenteras ligger helt i linje med den utveckling som förbundet arbetat för allt sedan kommunen efter ett intensivt påverkansarbete köpte kraftverken i ån 2013. 

"Att kommunen efter egna överväganden och beräkningar nu landat i samma slutsats som oss visar att vi var rätt ute redan när vi drev kampanjen om att kommunen borde köpa kraftverken 2013. Utan ett kommunalt ägande där samhällsnytta vägs mot fortsatt drift av kraftverken så hade dagens besked sannolikt inte varit möjligt. Den breda politiska uppslutningen och det faktum att flera organisationer och lokala företrädare med intresse i Nyköpings utveckling står bakom inriktningen, borgar nu för ett långsiktigt och klokt beslut"- fortsätter Nils Ljunggren.

Förutsatt att dagens besked realiseras i politiska beslut senare i höst, ligger nu vägen öppen för en genomgripande utveckling av ån där forsar och fritt strömmande vatten återskapas.  Sportfiskarna kommer med brett kunnande inom både vattenekologi och fiskevattenförvaltning att erbjuda fortsatt stöd till kommunen i det spännande arbete som nu tar vid. 

Den fortsatta processen inbegriper förutom formella politiska beslut i kommunfullmäktige att kommunen inom den nationella planen för vattenkraft ska pröva åtgärderna i mark- och miljödomstolen. Ansökan kommer att lämnas in under februari 2024. 

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region, Region Mitt , Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv