Starka armar och bra samarbete förbättrar Hedströmmen

Hedströmmen
Foto: Malin Kjellin / Manuell biotopvård är en ordentlig ansträngning

Under hösten har Sportfiskarna tillsammans med flertalet samarbetspartners genomfört manuell biotopvård i de nedre delarna av Hedströmmens naturreservat. 
Genom att återföra upprensad sten till vattendraget gynnas både öringen och den hotade flodpärlmusslan som finns i Hedströmmen, och svämplanen kan återfå sina naturliga funktioner.

Hedströmmen är bitvis väldigt påverkad av mänsklig aktivitet, så som flottledsrensning där stenmaterial har rensats upp mot vattendragets kanter. Rensningen har gjort att det idag saknas ståndplatser, uppväxtplatser och lekmiljöer för strömlekande fisk så som öring, men den har även gjort att vattendraget förlorat sin ursprungliga kontakt med svämplanen. Ett svämplan har flera viktiga funktioner, både som livsrum för olika växt- och djurarter men även genom att bromsa vattnet vid högflöden.
”Det var väldigt roligt att det var så många som var med och bidrog till att förbättra levnadsmiljön i Hedströmmen. Alla deltagare visade ett starkt engagemang och bidrog med ett minst sagt hårt jobb, så jag vill passa på att tacka alla inblandade, kommenterar projektledaren Malin Kjellin.”
Arbetet genomfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland och med på plats fanns även representanter från Västerås stad, Sveaskog, Skogsstyrelsen och Sportfiske För Morgondagen.
Arbetet finansieras av GRIP on LIFE IP.
 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv