Nu får fisken det ännu bättre i Skärsjöbäcken

trummor
Foto: Manfred Skog / De nya vägtrummorna har nu fyllts på med mer stenblock och grus

Förra hösten bytte Sportfiskarna ut två vägtrummor i Skärsjöbäcken som ligger i utkanten av Skinnskatteberg. Bäcken är ett viktigt biflöde till Hedströmmen.

De tidigare vägtrummorna utgjorde definitiva vandringshinder för fisk. I veckan fortsatte vi arbetet med att förbättra ytterligare för fisken. Genom att lägga ut stora stenblock och grus skapar vi viktiga ståndplatser samtidigt som lutningen jämnades ut ytterligare i trumman för att underlätta för fisk med fokus på öring. Resultatet blir ett levande vattendrag där hela avrinningsområdet och dess lek- och uppväxtmiljöer tillgängliggjorts.

”Genom dessa åtgärder i vattendraget kommer statusklassningen att kunna ändras från måttlig till god eller hög ekologisk status, då konnektiviteten var parametern som sänkt klassningen tidigare, kommenterar Manfred Skog, projektledare på Sportfiskarna”.

Projektet har finansierats genom LOVA-medel från Länsstyrelsen Västmanland och medfinansierats från Västerås stad.

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Region, Region Mitt , Nyheter förstasidan | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv