Ljusare framtidsprognos för Brodalsbäckens havsöringar

brodalsbacken_lowres...Steg för steg återtar Brodalsbäcken sin ursprungliga skepnad. Tanken är att den lilla bäcken åter ska bli en produktiv plats för västkustens havsöringar. Foto: Mathias Arnham.

Sportfiskarna har med medel från Naturskyddsföreningens miljöfond påbörjat det betydelsefulla återställningsarbetet i Brodalsbäcken, ett biflöde till välkända Säveån. Sportfiskarnas biolog Jonathan Bark Lott belyser arbetsprocessen.

Brodalsbäcken, ett av västkustens viktiga lek- och uppväxtområden för havsöring behöver återställas och Sportfiskarna har sökt finansiering för att genomföra uppdraget. Likt en sytråd kryssar den skira lilla bäcken tvärsigenom jordbrukslandskap och betesmarker. Trots det korta avståndet till lokaltrafiklinjer och storköpskomplex har Brodalsbäcken berikats med en genuin omgivning av grönskande natur.

brodalsbacken_lowres...
Restaureringsarbetet är inget för syltryggar. Kalorierna flödar när åtta ton lekgrus ska byta plats. Foto: Mathias Arnham.

Under 90-talet vandrade laxen upp i bäcken och det vore givetvis en dröm att se laxen stiga igen men idag är det först och främst havsöringen som ska få en gynnsammare tillvaro. Jonathan Bark Lott från Sportfiskarna är i full fart att transportera ner lekgrus till bäckens tilltänkta lekarealer, han ställer ner skottkärran och förklarar:

– Den korta summeringen av projektet är att Brodalsbäcken ska återställas till sin naturliga skepnad och att havsöringen ska öka i antal. 

brodalsbacken_lowres...Stenblock ska återinföras till strömmen. Vattnet syresätts och det skapas ståndplatser för fisken. Foto: Mathias Arnham.

Med pengar från Naturskyddsförenings miljöfond ska den lilla öringbäcken biotopvårdas och dessutom ska två vandringshinder elimineras, en ”stenklack” i Brodalsbäcken och ett annat i grannbäcken Lersikebäcken.

–Tanken är att vi ska försöka föra över pengar så vi kan fortsätta med arbetet även nästa år. Vi kanske har kommit halvvägs med arbetet. Det finns dock fortfarande rätt mycket lekgrus och sten som ska i uppströms. Stenarna vi slänger i tar vi från bäckens kanter men lekgruset har vi fått beställa, förklarar Jonathan och gestikulerar mot bäckens övre partier.

brodalsbacken_lowres...Vinschen åker fram när inte handkraften räcker till. Ett stort stenblock ska flyttas ut i strömmen Foto: Mathias Arnham.

Åtta ton grus har beställts varpå en del tillförts bäcken, tidigare undanflyttade stenblock har lagts tillbaka i vattnet samt en del död ved. Botten har luckrats upp för att bland annat förbättra genomströmningen till grundvattnet. Allt arbete som utförts är för att underlätta och stimulera reproduktionen av havsöring samt skapa bättre uppväxtområden för avkomman.

brodalsbacken_edit_2...Tobias Helsén från Sportfiskarna kastar i sten. Förhoppningsvis säkras Brodalsbäckens kommande generationer av havsöring. Foto: Mathias Arnham.

– Tre lokaler har elfiskats under sommaren för att utvärdera aktuell status på bland annat fisktäthet. Sedan finns det även en länslokal som elfiskas varje år, via den statistiken är det enkelt att se resultatet av arbetet framledes. Att laxen åter skulle vandra upp är tveksamt men det kommer garanterat gynna framtidens produktion av havsöring, avrundar Jonathan.

Se en kort filmsekvens över arbetet:

Kategorier: Miljö, Strömmande vatten, Fiske, Fiske i Göteborg, Region, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv