Ny fiskevårdsåtgärd ska hjälpa gäddan runt Öland

restaurering-oland-2...Foto: Tobias Berger / På bilden syns en del av vattendragets nya sträckning. När vegetation etablerat sig kommer det vara fullt av lekmöjligheter för bland annat gädda.

Sportfiskarna fortsätter att restaurera vattendrag på Öland. Nu ska ett rakt dike på nordöstra delen av ön åter bli ett ringlande vattendrag.

I Källa på Öland pågår just nu första insatsen i det fleråriga LONA-projektet Ölandsvatten 2.0. Ett rakt kustmynnande dike grävs om till att bli ett ringlande vattendrag med breda, grunda strandzoner. Åtgärden kommer skapa skyddade och lättillgängliga våtmarksmiljöer för bland annat gädda och abborre samtidigt som vattnet genomgår ett sista reningssteg innan det slutligen når ut i havet. Ett naturligt ringlande vattendrag förbättrar även landskapets förmåga att hålla kvar vatten. Något som i och med ett varmare klimat blir allt viktigare för att motverka torka.

– En spännande åtgärd som blir lite annorlunda mot vad vi tidigare gjort på ön, eftersom vattenmiljön här blir tillgänglig för fisk i princip året om oavsett vattenflöde tack vare sitt strandnära och låglänta läge, säger Tobias Berger, projektledare på Sportfiskarnas Kalmarkontor. Tidigare provfisken i diket har bara resulterat i enstaka gäddor, men förhoppningen är att den spillra som ännu finns i området ska kunna svara på åtgärden.

Ölandsvatten 2.0 är en fortsättning på Ölandsvatten där förbundet i nära samarbete med markägarna restaurerade sex våtmarker på ön. Projekten har finansierats genom statliga LONA-bidrag, lokala naturvårdssatsningen, via Länsstyrelsen i Kalmar län. Samarbetet med våra viktiga medfinansiärer Birdlife Sverige, Ölands Vattenråd, Ölands Ornitologiska Förening och Ölands Sportfiskeklubb fortsätter- denna gång har även RWE:s miljöfond/Borgholms kommun varit med och stöttat projektet.

lova-logga-2

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Öst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv