Förlängt fiske i Nyköpingsån!

Dispens
Foto: Victor Sandberg / Det är riktigt bra fiske efter lax och havsöring i Nyköpingsån.

Sportfiskarna har även i år beviljats dispens för fortsatt fiske efter lax och öring i Nyköpingsån efter den 15 september. Fisket i ån håller därför öppet tillsvidare, men som längst till den 14 oktober 2023.

Utöver rådande regelverk för de olika zonerna gäller:
1. Fisket i zon 2, 3 och 4 förlängs till och med senast 14 oktober 2023. Fisket kan avbrytas innan dess om det finns skäl eller att fisket missköts (till exempel om inte alla fångster rapporteras in korrekt).
2. Årskort är detta år giltigt även under dispensperioden.
3. Krav på fångstrapportering för öring och lax. Detta står som ett krav i dispensen från länsstyrelsen i Södermanland. 
4. Det är upp till den som fiskar att vara uppdaterad kring eventuella regelförändringar. 
Mer information, regelverk och fångstrapportering hittas som vanligt på iFiske, eller här.

Nils Ljunggren på sportfiskarnas Nyköpingskontor ser fram emot årets avslutande fiskemånad i ån,
"Det var många år sedan vi hade såhär bra förhållande för höstfisket i Nyköpingsån. Sommarens regn och de senaste årens utsättningar av både lax och öring från både oss, klubben och Vattenfall medför nu att ån är full av fisk och att vattenföringen är riktigt bra. Vi vet att det står mycket fisk på stora delar av sträcka tre och att en hel del fisk även vandrat vidare upp på sträcka 2. Även på de över delarna av sträcka 4 finns chans på både lax och öring samtidigt som fisket efter abborre, gädda och gös som vandrar upp från Stadsfjärden brukar bli allt bättre kommande veckor."

Nils passar även på att skicka med ett par saker att tänka på för den som besöker ån,
"Fisket i Nyköpingsån är just nu smått unikt i den här delen av landet och det kan ibland bli trångt vid ån, framför allt på flugfiskesträckan i zon 3a. Det är därför viktigt att respektera regeln om rörligt fiske. I väntan på nästa fiskerunda kan man umgås med likasinnade och ta chansen till fisketips från åns mest erfarna fiskare. Vill man fiska när det är glesare med folk bör man passa på tidig morgon eller en vardag. Man bör även komma ihåg att det är vanligt med relativt stor fisk i ån med många fiskar mellan fem och tio kilo och att utrusningen bör vara anpassad för detta. En stor del av fisken börjar bli färgad och passar dåligt på tallriken, vi vill därför uppmuntra till återutsättning av lekfärgad fisk." 

Nils vill slutligen stryka under kravet på  att all fisk som fångas under fisket ska rapporteras på iFiske. Det är ett krav från länsstyrelsen för att den här typen av dispens ska beviljas.
 

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Fiske i Stockholm, Region, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv