Höga förhoppningar om mer abborre längs kusten

KråkNu blir det mer utrymme för abborre, gädda och annan fisk att leka när Sportfiskarna utför biotopvård i Kråkbäcken. Foto: Andreas Karlberg


Denna vecka tas det historiska spadtag i Medelpad. Sportfiskarna hjälper till så att det blir mer abborre, gädda och andra arter vid kusten.


Abborre och gädda är fiskar som är vardagsnära för människor längs Västernorrlands kust, och när bestånden minskar så blir det omedelbara reaktioner. Nu ska vi tillsammans med andra aktörer försöka se till att bestånden växer sig starka igen, eller att de åtminstone inte krymper.

Under onsdagen befann sig Sportfiskarna vid Kråkbäcken, vid Skrängstabodarna i Björköfjärden söder om Sundsvall.

Kråkbäcken är en liten bäck, endast 300 meter lång och börjar i Kråktjärnen. Förr, enligt boende i området vandrade fisk upp om vårarna för att leka i Kråktjärnen. Det var id, abborre och gädda, åtminstone som lekte om våren. Även i dag sker det lek i områdets bäckar, men Kråkbäcken har vuxit igen alltmer och särskilt mynningsområdet har helt saknat en tydlig fåra, vilket gör att fisken inte kunnat ta sig upp.

Sportfiskarnas Andreas Karlberg förklarar mer ingående:

– En annan del i problematiken är att just under våren är havets vattennivå låg, vilket komplicerar uppvandringen ytterligare. Under sommaren när havet är högt kan fiskar simma in, men då är det för sent att leka. Hela bäckfåran från tjärn till hav är kraftigt urgrävd och rätad. Det bästa hade förstås varit att försöka återställa bäcken till ursprunglig nivå och bredd. Men landsvägen är anpassad till den sänkta nivån, vilket innebär att också vi måste anpassa biotopvården utifrån dessa förhållanden.

Kråkbäkcnen
Det blir mer varierande biotoper och ett större djup i bäckfåran. Foto: Andreas Karlberg/Sportfiskarna

Biotopvården har därför inriktats på att skapa varierande biotoper och ett större djup i bäckfåran. Eftersom det är en bäck har det inte varit möjligt att gå i bäcken med en maskin utan Sportfiskarna har i stället gjort instick, där det funnits luckor i trädskiktet och gjort punktinsaster. Däremellan har vi gjort manuell biotopvård. Sträckor med vegetation har lämnats, eftersom vegetation är viktig för till exempel iden som lägger sin rom i bäcken.
– I mynningsområdet skapade vi en ny bäckfåra. Vi gjorde den sinusformad för att skapa en meandring av åfåran. Förhoppningen är att detta ska ge en mer långsiktigt hållbar åtgärd och samtidigt minskas lutningen på fåran. Det i sin tur minskar risken för en oönskad erosion i botten.

 

Åtgärden var en av flera inom projektet Mera abborre som är ett LOVA-projekt, som medfinansieras av WWF Drömprojektet, som i sin tur finansieras av Postkodlotteriet. Målet med projektet är att förbättra förutsättningarna för vårlekande arter, där abborre är en av dem.

– Det blir spännande att se om fisken vandrar upp till våren, vilket vi förstås tror att den kommer att göra. Vi har gjort en liknande insats i Rävsötjärnsbäcken på Rävsön i Nordingrå tidigare under året, samt bytt en vägtrumma som utgjorde vandringshinder. Där kommer vi fortsätta under hösten att skapa bättre lekmiljöer i Rävsötjärn för gädda och abborre under senhösten. Här är WWf drömprojektet finansiär.

Ytterligare åtgärder kommer att genomföras om allt går som Sportfiskarna tänkt och vill.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv