Död ved lever i Hyttabäcken

Hyttabäcken
Foto: Manfred Skog / Död ved lever i Hyttabäcken.

Nästa del i raden av åtgärder som vi utfört i Norrköpings kommun var att placera ut- och förankra död ved i Hyttabäcken. Denna åtgärd var en del i helhetsgreppet för avrinningsområdet i Krokek, där flera andra åtgärder utförts under senaste åren.

Död ved i vatten skapar viktiga livsmiljöer för såväl fiskar som insekter och bidrar även till att bromsa upp vattnet på sin färd mot havet, vilket minskar risken att vattendraget torkar ut. ”Den här delen av Hyttabäcken är starkt påverkad av erosionsprocesser från tidigare rensningar. Genom att tillföra död ved till vattendraget har vi bidragit till att återställa vattendragets naturliga tillstånd och gynna den biologiska mångfalden” kommenterar Erik Samuelsson som är projektledare för åtgärden.
Åtgärden har utförts på uppdrag av Norrköpings Kommun och medfinansierats av Länsstyrelsen Östergötland genom medel från Havs- och vattenmyndigheten. 
 

Kategorier: Miljö, Region, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv