Renmarkskommittén: delbetänkande blev debattbetänkande

fjallartikel
Fjällfisket är ett allmänintresse - för alla. Foto: Mathias Arnham

Det blir ingen snabb överföring av jakt- och fiskerätten från staten till samebyarna enligt Girjasmodell. I stället får utredningen arbeta vidare med frågan om jakt- och fiskerätten tillsammans med utredningens övriga uppgifter som ska vara klara 2025. Sportfiskarna står fast vid att det är statens självklara uppgift att garantera allmänheten fortsatt tillgång till fjällfisket.


I delbetänkandet finns ett omfattande utredningsmaterial angående de samiska rättigheterna till jakt och fiske. Det finns också förslag till möjliga lösningar för hur jakt- och fiskerätten kan hanteras i framtiden. Därav benämningen debattbetänkande.

Som Sportfiskarna tidigare konstaterat har utredningen fått mycket kritik, bland annat för sitt bakvända arbetssätt med jakt- och fiskerätten. Fokus har varit på att snabbt fördela en generell ensamrätt till samebyarna genom en tillfällig lagändring och först därefter se vilka konsekvenserna blir. Sportfiskarna med flera organisationer har varit mycket kritiska till detta tillvägagångssätt efter vad som hände i fallet med Girjas sameby där den stora allmänheten helt utestängdes från fortsatt fiske och småviltsjakt.

Utredningen har tagit till sig av kritiken och de synpunkter och förslag som framförts. Nu ska man först utreda konsekvenserna av olika möjliga handlingslinjer, samt utreda hur de framtida samebyarna ska organiseras. Parallellt med detta ska man också utreda hur ett framtida förvaltnings- och upplåtelsesystem kan se ut. Man har också konstaterat att större förändringar av rättigheter kräver en bredare förankring.

I delbetänkandet finns några nu nödvändiga förslag till författningsändringar till följd av Girjasdomen. Samebyar som genom domstolsprövning fått ensamrätt till fiske och jakt gentemot staten ska undantas från det upplåtelseförbud som gäller enligt den nuvarande rennäringslagen.

Än så länge gäller detta enbart för Girjas sameby, men nu har även Talma sameby inlett en process och stämt staten. Man föreslår också att lokala föreningar ska kunna ges möjlighet att upplåta fiske och småviltsjakt i stället för länsstyrelsen under vissa villkor.

Ytterligare två samebyar har meddelat att de tänker stämma staten för bättre rätt till jakt och fiske. Samtidigt har Svenska Tornedalingarnas Riksförbund (STR-T) intensifierat sina ansträngningar för att bli erkända som urfolk för att bättre kunna hävda rättigheter till jakt, fiske och renskötsel. Detta visar med all tydlighet att bilden av det historiska nyttjandet varierar även i Lappland vilket kan komma att påverka det fortsatta utredningsarbetet.

Sportfiskarna står fast vid att det är statens självklara uppgift att garantera allmänheten fortsatt tillgång till fjällfisket. Och då på rimliga villkor och i väl förvaltade vatten. Fjällfisket utgör ett angeläget allmänintresse och är en viktig del av det rörliga friluftslivet i Sverige. Den frågan är det ytterst regeringen och riksdagen som beslutar om.

Ta del av betänkandet på länken HÄR.
 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv