Nu avgörs Nyköpingsåns framtid!

nykopingsaan-2023-80...Foto: Victor Sandberg / Öring som förgäves försöker vandra förbi fallet vid Storhuskvarn.

För snart tio år sedan drev Sportfiskarna tillsammans med Svenska kanotförbundet, Naturskyddsföreningen och våra lokala föreningar i Nyköping en intensiv kampanj för att påtala vinsten för Nyköpings kommun med att köpa kraftverken i Nyköpingsån. Kraftverken dämmer upp åns ursprungliga forsar och hindrar en utveckling av både fiske och forspaddling.  

Eftersom de små och gamla kraftanläggningarna orsakar stor skada på livet i ån samtidigt som de producerar väldigt lite el och dras med dålig lönsamhet, så var budskapet från oss enkelt säger Nils Ljunggren på Sportfiskarnas nyköpingskontor. Avveckla vattenkraften och släpp Nyköpingsån fri till förmån för djurliv, friluftsliv och lokal utveckling! Vi såg stora möjligheter i att kommunen som ägare till kraftverken samtidigt fick rådighet att utveckla ån för Nyköpings bästa. 

Under de snart tio år som gått sedan kommunen köpte kraftverken har ekonomin inte tillåtit att genomföra utlovade utvecklingsprojekt. Affären har varit en infekterad politisk fråga och de positiva effekter man hade som motiv för köpet har hittills uteblivit. Men det kan det bli ändring på nu i höst. 

Den nationella planen för vattenkraft (NAP) kräver nu miljöanpassningar i form av bland annat fungerande fiskvägar och ekologiskt anpassade minimiflöden. Åtgärderna kommer att vara dyra men samtidigt bara marginellt förbättra möjligheterna att utveckla ån konstaterar Nils Ljunggren. Om åns potential ska tas tillvara behöver dammar avvecklas och forsar återskapas. Den möjlighet till finansiering som Vattenkraftens miljöfond innebär ger nu en unik möjlighet till långsiktig förändring där man väljer en ny inriktning för hur Nyköpingsån ska användas. 

Beslut om Nyköpingsåns framtid kommer att fattas under hösten och för Sportfiskarna är valet självklart. Nyköpingsån är för värdefull för att kvävas av kraftverksdammar och bör istället utvecklas till en levande pulsåder genom staden. Släpp loss de indämda forsarna och sätt Nyköping på kartan som en levande stad med ett fantastiskt fiske, forspaddling och spännande strömvattenmiljöer! 

Sportfiskarna uppmanar nu Nyköpings politiker att: 

Avveckla de kraftverk som ger minst elproduktion men orsakar störst skada på åns djurliv. 

Utveckla Nyköpingsån till en verklig pulsåder i staden. 

Samverka med organisationer som vill utveckla ån för att skapa utvecklingsmöjligheter för friluftsliv, besöksnäring och lokalt näringsliv. 

www.nykopingsansframtid.se har vi samlat vår vision om hur vi vill att ån utvecklas. Arbetet har möjliggjorts genom LOVA-anslaget och bidrag från Sörmlands Sparbank och drivits i nära samarbete med Nyköpings Forspaddlare och Svenska kanotförbundet. 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv