Från kraftverksdamm till naturlig ström: återställningen av Rönne å

ronne_a_lowres-2
Kraftverksdammen vid Forsmöllan, Rönne å. Redan till vintern kommer dammen att sänkas av som ett första steg i den omfattande vattenrestaureringen. Foto: Mathias Arnham.

Klippans kommun ska återställa sargade Rönne å till sin naturliga skepnad, helt utan vandringshinder med produktiva strömpartier. Det omfattande arbetet innefattar utrivning av två kraftverk och ett pappersbruk, samt återställning av strömsträckorna. Projektledare för utrivningen, Tord Andersson guidar dig genom processen. 

Klippans kommun har planlagt utrivningen av de vandringshinder som idag begränsar produktiviteten för Rönne ås havsvandrande arter. Inom snar framtid kommer lax och öring kunna använda flera kilometer nya lekytor uppströms Klippan. Tord Andersson, projektledare för utrivningen utvecklar:

–  Syftet med utrivningen är att göra det möjligt för havsvandrande fisk att ta sig vidare upp i systemet, förbi kraftverken och upp till Ringsjöarna.

Ett av Skånes mest produktiva vattendrag
Rönne å rinner från Östra och Västra Ringsjön mellan Söderåsen och Hallandsåsen sedan ut i havet vid Ängelholm. Ån är berikad med en generös fallhöjd och många fina biflöden. Idag är dock möjligheten för vandrande fisk hårt begränsad då gynnsamma lekytor uppströms Klippan blockeras av vandringshinder från kraftverken i Forsmöllan och Stackarp samt pappersbruket däremellan.

–  Om allt går som de ska planerar vi att sänka av dammarna nu i vinter. Vi börjar med att tappa uppe vid Forsmöllan, sedan vid pappersbruket och sist nere vid Kraftverket i Stackarp, berättar Tord.

2018 förvärvade Klippans kommun kraftverken med stöd av Naturvårdsverket och Svenska naturskyddsföreningen. För vidare arbete med projektet har EU:s finansiella instrument för naturvårdande insatser, Life Connects gått in med pengar. Life Connects arbetar i sammanlagt sju sydsvenska vattendrag, varav Rönne å är ett av dem

ronne_a_lowres-3
Tord Andersson, projektledare för utrivningen av Rönne å. Foto: Mathias Arnham.

Biotopvårdande insatser och fisketurism
Förutom utrivningen kommer biotopvårdande insatser att genomföras. Många av de planerade åtgärderna handlar om att återinföra sten och grus som tidigare rensats ut från ån. Allt för att återskapa fina lekytor, för bland annat lax och öring.

– Idag är hela Rönne å uppströms Forsmöllan otillgänglig för den havsvandrande fisken då de inte kommer längre upp än till kraftverket i Stackarp. Efter utrivningen kommer tio mil åsträcka, inklusive biflöden bli tillgänglig, och det är den övre halvan av ån som håller de allra finaste lek- och uppväxtmiljöerna. I förlängningen betyder det att det kommer produceras mer lax och öring i hela Rönne å, fortsätter Tord.

Förutom den ovärderliga vinsten av rent biotopvårdande insatser kommer Rönne å med angränsande bebyggelse sättas på kartan för framtida fisketurism. Ökningen av lax och öring samt ett trevligare vattendrag med fler fiskeytor kommer öka antalet inresta sportfiskare, vilket i sin tur ger avkastning till matbutiker, hotell, restauranger, bensinmackar och fiskekortsförsäljning.

– Vi planerar också att etablera ett besökscentrum i närheten av Klippans pappersbruk där vi tänkt att ha en permanent utställning om växter och djur i strömmande vatten. Utställningen ska även visa vad som skett i Rönne å, från 1300-talet när de första möllorna byggdes tills dagens återställda å, summerar Tord.

Sportfiskarna samverkar under hela projektet och har till uppgift att kommunicera ut hela tidslinjen - från sänkning av dammarna, utrivningsarbetet, återställningen och effekterna av hela projektet. Förutom det kommer Sportfiskarna utvärdera åtgärderna som gjorts i ån med bland annat elfiske.

Projektet beräknas vara klart 2026. Mer information om utrivningsarbetet kommer framledes.

Film: Tord Andersson snabbguidar dig genom hela processen

Foto: Mathias Arnham.

 

Är du intresserad av att kika närmare på Life Connects och projekten som rullar under deras flagg? Följ Life Connects på Facebook och surfa in på lifeconnects.se. En sevärd informationsfilm om Life Connects arbete finns även på Youtube. 

Vad händer med elproduktionen?
Fram till 2019 försörjde kraftverken i Rönne å 485 hushåll med el. Samma åtgång el kan produceras av två medelstora vindkraftverk. Klippans kommun har därför valt att köpa upp kraftverken till förmån för den biologiska mångfalden.

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Fiske, Fiske i Malmö, Region, Region Syd | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv