Dubbla glädjebesked: Gravida musslor och ingen fisk i våtmark

MusslaGravida flodpärlmusslor är en glädjesyn! Foto: Johan Nääs
 

Ingen fisk. Är det verkligen ett glädjebesked? Ja, i just detta fall är det en förutsättning för ett lyckat projekt med att återställa våtmarker.
 

Det handlar om Alderängsån och dess källflöden inom Ånge kommun, närmare bestämt ett LONA-projekt där cirka 1 mil diken ska läggas igen i Sportfiskarnas regi. Projektledaren Andreas Karlberg och medarbetaren Johan Nääs har varit och elfiskat i området, dels med syftet att undersöka fiskförekomst i Spångbäcken som avvattnar våtmarkerna, dels att säkerställa att fisk inte förekommer inom dikessystemet som ska läggas igen.

– Vi fiskade på fyra ställen längs bäcken och fick öring på tre av sträckorna som ligger nedströms våtmarkerna. På sträckan inom våtmarken fångades ingen fisk, vilket var det vi förväntade oss och hoppades på. Nu kan grävmaskinerna påbörja arbetet med våtmarksrestaureringen som kommer att pågå under hösten, berättar Andreas Karlberg.

De passade även på att kontrollera om flodpärlmusslorna i vattendraget är gravida, vilket en del av dem är. Ett glädjebesked i sann bemärkelse!

elfiske
Projektledaren Andreas Karlberg under elfisket i Alderängsån. Foto: Johan Nääs


Inom LONA-projektet har även andra åtgärder förberetts, såsom inventering av åtgärdsbehov, fisk och flodpärlmusslor. För att även kunna förbättra vattenmiljön i Alderängsån har ytterligare ett projekt startat upp. Ett LOVA-projekt som även det förmedlas av Länsstyrelsen Västernorrland. Inom det projektet är målsättningen att skapa bättre livsmiljö för fisk och flodpärlmusslor.

– Detta vill vi åstadkomma genom att biotopvårda utvalda sträckor i ån, samt att genomföra populationsförstärkande åtgärder för att gynna flodpärlmussla. Projektet medfinansieras av OX2, som också är projektledare och SCA. Markägarna gör projektet möjligt genom att upplåta sin vattenrätt och ge oss tillträde till sin mark, förklarar Andreas Karlberg.

Projekten löper på fram till och med 2025, och nästa steg är att följa musslornas graviditet och föra samman musslor och öring i samma kar, där förutsättningarna för flodpärlmusslans glochider, att fästa på öringens gälar, optimeras.

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv