Ovädret Hans hindrar fiskevården

Kvarnfallet-testeboa...Foto: Bernt Moberg / Testeboån har likt många andra vattendraget nu svämmat över kraftigt.

Effekterna av de senaste veckornas stora regnmängderna drabbar nu många fiskevårdsinsatser landet runt.

På många platser i landet har vattenflödena nu blivit betydligt högre än vad det normalt är under vårfloden. På grund av mer regn har SMHI i vissa områden i Gävleborg och Dalarna även åter fått gå ut med röd varning för mycket höga flöden. 
De höga vattenflödena i många avrinningsområden stoppar nu vattendragsrestaureringar och elfisken då det helt enkelt är alldeles för mycket vatten för att åtgärderna ska kunna genomföras.

restaurering-voxnan-...Foto: Bengt Olsson / Restaurering i Voxnan under juli då vattennivån var betydligt lägre. 

Minst tre veckors uppehåll vid Voxnan
Ett av många vattenvårdsprojekt som nu drabbas är Rivers of LIFE i Voxnan i Hälsingland. Här pågår maskinell restaurering efter tidigare flottledsrensningar. I sommar har flera sträckor restaurerats med gott resultat från Rullbo till Krokströmmen vid Hamra. Men nu står maskinerna stilla då flödena i Voxnan är betydligt högre än en normal vårflod. Att köra maskin och restaurera i ån är i princip omöjligt.

-Prognosen nu är att det sannolikt blir ett arbetsuppehåll för restaureringen på runt tre veckor. Vi hade för något dygn sen flöden på 55 kubikmeter vid Hamrabron, att jämföra med en normal vårflod som kan ligga på omkring 30-40 kubikmeter i denna del av Voxnan. Vi försöker nu under tiden utföra andra arbetsuppgifter som utläggning av lekgrus och fyllnadsmassor, berättar Peter Mathisen, projektledare för Rivers of LIFE på Länsstyrelsen i Gävleborg.

För mycket vatten för elfiske
Elfiske är nu omöjligt på många håll då vattendragen svämmat över så att det är omöjligt att vada och vattnet, och även fisken, kan gå långt upp i skogen. Nu gäller det att vattennivåerna snabbt kan gå ner för att många elfisken ska hinna utföras innan fältsäsongen är över.

Att inventera fiskbestånd med så kallat elfiske går kortfattat ut på att bedöva fisken med elektricitet via en elektrodstav som förs ned i vattnet och sedan fånga den bedövade fisken med håv för mätning och registrering innan fisken återutsätts. Metoden är en viktig del i miljöövervakningen av våra vattendrag.

laxsmolt-testeboan-B...Foto: Bernt Moberg / Laxbeståndet i Testeboån övervakas och kontrolleras på olika sätt, bland annat genom årliga elfisken.

I exempelvis Testeboån genomförs varje år under augusti-september elfiske på 15 lokaler i ån som en del i ett nationellt övervakningsprogram av laxbestånden. Testeboån har efter stora och långsiktiga fiskevårdsinsatser återfått ett vildlaxbestånd som alltså årligen inventeras med elfiske. Elfisket var planerat att starta i början av augusti men vattenståndet i Testeboån omöjliggör nu verksamheten under flera veckor framöver.

-Just nu har vi runt 80 kubikmeters flöde i Testeboån vid Gävle. Vi hoppas att detta är peaken på högflödet och att vattnet nu sjunker undan såpass att vi kan elfiska i slutet av september, berättar fiskevårdaren Bernt Moberg från Gävle.

Läs mer om Rivers of LIFE här.

Läs mer om fiskevården i Testeboån här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv