Damm utriven i Sörmland – fisken gynnades direkt

fore_efter_dammrivni...Foto: Malin Kjellin / Före och efter åtgärden. Den gamla dammen som var i dåligt skick är nu ersatt av en porlande strömsträcka.

Sportfiskarna har rivit ut en damm mellan två sjöar i Marvikarnas sjösystem och därmed återskapat en strömsträcka och fria vandringsvägar. Fisken svarade direkt genom att börja passera det tidigare vandringshindret.

Dammen låg vid Långaedet – namnet betyder ungefär ett långt område där båtar måste forslas på land. Området utgörs av en naturlig förträngning av sjösystemet och vad som sannolikt en gång varit en blockrik strömsträcka och sjönacke. När industrierna nedströms krävde att vattnet reglerades så rensades strömsträckan och en damm anlades. Dammen har under senare år saknat funktion och dessutom varit i dåligt skick. 2021 kontaktade markägaren Åkers Kronopark oss på Sportfiskarna för att få hjälp att återskapa fria vandringsvägar för fisk på platsen.

Efter tillstånd från Mark- och miljödomstolen var det i år äntligen dags för åtgärd och Sportfiskarna var på plats tillsammans med den lokala entreprenören Johan Lund Entreprenad AB. Naturmaterial och sten tillfördes och packades nedströms dammen varpå de dämmande delarna försiktigt kunde plockas bort – de äldre stenfundamenten bedömdes ha ett kulturhistoriskt värde och står kvar på platsen.

Sjönacken håller nu vattennivån uppströms och fisk kan återigen passera fritt mellan sjöarna – redan vid återbesök två dagar efter åtgärd pilade stim av mört och abborre upp och ner i strömsträckan. Åtgärden bidrar även till att öka incitamentet att skapa fria vandringsvägar förbi nedströmsliggande dammar och förhoppningen är att det på sikt ska vara fri passage hela vägen mellan de översta sjöarna och Mälaren.

Projektet har finansierats av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11, fördelat av Länsstyrelsen i Sörmland och Naturskyddsföreningen genom försäljning av el märkt med Bra Miljöval.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Mitt | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv