Sämsta laxåret på många år – då ökar HaV fångstkvoten

Skärmavbild2023-07-0...Laxuppgången i Torneälven. Bild från den finska webbsidan kalahavainnot.luke.fi

2023 kan vara det sämsta året för antalet leklaxar sedan bottennoteringen 2010–2011. Tyvärr ökar Havs- och vattenmyndigheten trycket på laxen genom att byta till sig fångstkvot för lax mot strömming med Danmark.

Det går riktigt dåligt för vildlaxen i år med rekorddåliga återkomster i samtliga älvar. Vid laxräknaren vid Kattilakoski i Torneälven, Östersjöns största laxälv, har endast 10 000 återkommande laxar räknats mot över 50 000 laxar vid samma tidpunkt ett normalt år. Yrkesfiskare vid finska och svenska kusten pratar om brist på lax, som lyser med sin frånvaro i alla Norrlands laxälvar.

Det är mot den bakgrunden som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har utökat laxfisket genom att byta till sig ytterligare laxkvot – lax som annars inte skulle fångats – från Danmark mot en del av den svenska strömmingskvoten. Därmed har Sverige utökat sin tilldelade laxkvot för 2023 med 28%, från 17 874 till 22 953 fisk. Detta genom att byta till sig kvot samt att överföra outnyttjad fångstkvot från 2022.

Kalix älv ekonomisk förenings styrelseordförande Mikael Johansson berättar om att fångster vid den berömda laxfiskeplatsen Jockfall endast är en fjärdedel av vad de tidigare varit vid denna tid på året.

- En dålig laxuppgång har direkt påverkan på den lokala besöksnäringen. Laxfiskare vet direkt när det är dåligt med fisk och avstår från att besöka älvar med svaga uppgångar, säger Mikael. 

Sven Norman, ordförande för Råneälvens norra fiskeområde som är en av Östersjöns mindre laxälvar, säger att de var djupt bekymrade över det svaga laxåret 2022 och mycket tyder på att 2023 blir ännu sämre. 

- Vi hade trott och hoppats på att den svaga uppgången av lax förra året skulle återspeglas i kraftigt sänkta kvoter för 2023. HaV agerar i det här fallet som en fiskmarknad och inte som den förvaltande myndighet som vi i norr behöver, konstaterar Sven.

- Merparten av Sveriges vildlaxälvar uppnår inte EU:s MSY-målsättning och att öka fisketrycket är helt fel väg att gå, förklarar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas. HaV:s egen målsättning är att laxen ska förvaltas adaptivt, och om så vore fallet skulle de dra ner på fångster under dåliga år, inte öka fångstnivån som nu görs. Att byta kvot med strömming/sill, ett bestånd med stora svårigheter, mot lax med uppenbara svaga bestånd går stick i stäv med HaV:s egen målsättning och belyser hur fel fiskförvaltningen nu fungerar, avslutar Glenn.

Lyssna gärna på det HÄR radioinslaget från P4 Norrbotten där HaV:s utredare även nämner bristen på just strömming som en möjlig orsak till laxnedgången.

Laxuppgången i Torneälven kan följas på den HÄR finska webbsidan. 
 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv