Idag upphör fredningen på pigghaj, men var noga med restriktionerna

pigghaj_markus
Idag tampas Västerhavet med svaga fiskbestånd men det verkar finnas undantag. Sportfiskarnas Markus Lundgren med en fin pigghaj. Foto: Sportfiskarna.

Från och med idag den 13 juni får du som suktat efter att fiska haj på svenska vatten åter rikta ditt fiske efter denna art. Hantering av större fisk för storfiskregistrering är ok, men de nya restriktionerna fastslår att du endast får behålla en pigghaj under hundra centimeter till stekpannan.

För tolv år sedan förbjöds fiske efter pigghaj då arten ansågs vara kraftigt hotad. Under fredningstiden har beståndet återhämtat sig vilket lett till att Havs- och Vattenmyndigheten lättat på fredningen, dock med några viktiga restriktioner. Begränsningarna innebär en baglimit på en fisk per person och dygn och ett maximimått på hundra centimeter. Fiskar över hundra centimeter får hanteras och dokumenteras för privata fiskedagboken eller för eventuell storfiskregistrering, men måste återutsättas.

Pigghajen (Squalus acanthias) kännetecknas genom sin långsträckta kropp och spetsiga nos. Teckningen är grå med stänk av vita prickar, på ovansidan finns två taggar i anslutning till ryggfenorna. Taggarna är svagt giftiga och kan för känsliga individer åsamka en allergisk reaktion som kan kräva sjukvård. Pigghajen är långlivad och skummar du igenom Artdatabankens artbeskrivning kan vi med säkerhet konstatera att arten blir trettio år gammal, kanske långt mycket äldre än så. Från och med idag kan pigghajen återigen storfiskregistreras vid en vikt på fem kilo. Det över femtio år gamla rekordet, på 10 400 gram, sattes av dansken Orla Mortensen ute på Fladen.

Hängivna havsfiskare har tidigare i år skvallrat om att bifångster på pigghaj numera är ett vanligt fenomen, för den som blöter krokarna i Västerhavet. Både mindre exemplar men även rätt många stora. Vi kanske till och med har ett nytt svenskt pigghajrekord inom en snar framtid? 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Fiske i Göteborg, Region, Region Syd, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv