Fiskevårdshistoria skrivs när Sportfiskarna storsatsar i Stångån

Stångån-web-3-800Foto: Linus Femtvik / Dammen vid Skärsätts kraftverk i Stångån som nu ska avvecklas.

Ett helt vattendrag utan vandringshinder – till förmån för havsöring, ål och andra arter. Det är målet när Sportfiskarna växlar upp en storsatsning i Västernorrland.

Sportfiskarna tillsammans med andra aktörer storsatsar i Stångån, som är det enda större biflödet till Ljungan nedströms Viforsens kraftverk.

Förra året kunde vi berätta att Sportfiskarna köpt Ovansjö kraftverk i just Stångån, med syftet att möjliggöra en avveckling av kraftverket för att skapa fria vandringsvägar och gynna den biologiska mångfalden. Nu tar miljöarbetet i Stångån ett rejält kliv till, totalt tre mindre kraftverk kommer avvecklas till förmån för fisk och vattenmiljöer.
Joel Norlin, biträdande generalsekreterare på Sportfiskarna, berättar om den historiska satsningen:

- Vi har en längre tid diskuterat med Torrsjö Kraft som äger de två kvarvarande kraftverken i Stångån. De har nu beslutat sig för att avveckla sina kraftverk. När detta är gjort kommer Sportfiskarna att köpa en fastighet med fallrätterna av Torrsjö Kraft. På så sätt säkrar vi ett fritt strömmande vattendrag för kommande generationer. 

Regeringen har pausat miljöanpassningen av vattenkraften inom den nationella planen i ett år. Pausen innebär att nödvändiga miljöåtgärder fördröjs. I Stångån kan dock processen fortsätta eftersom verksamhetsutövarna är överens.

Stångån-web-1-650
Foto: Linus Femtvik: John Forsell från Torrsjö Kraft till vänster med Sportfiskarnas Joel Norlin.

- Vi har kommit fram till att det bästa för oss är att avveckla våra kraftverk i Stångån. Att Sportfiskarna tar över en av våra fastigheter och fallrätterna samtidigt som man gör en satsning på fiskevård i Stångån känns som en jättebra lösning för oss och för Stångån, säger .

Det ska nämnas att Stångån har varit stängd för fiskvandring i hundratals år. Utöver de tre kraftverken som avvecklas så planerar Sundsvalls kommun att ta bort fyra äldre dammar som inte längre används i de nedre delarna av ån. I samband med att Torrsjö Krafts anläggningar avvecklas så kommer även regleringsdammen vid sjön Torringen att tas bort och sjön kommer att få en fast nivå i stället för att variera med över tre meter. Tack vare gemensamma krafter kan det nu skrivas svensk fiskevårdshistoria, och skapas vandringsvägar för fisk i hela vattendraget. Stångån rinner cirka tre mil från sjön Torringen till mynningen i Ljungan.

Stångån-web-2-800
Foto: Linus Femtvik / Då Stångån mynnar nedströms Viforsens kraftverk i Ljungan kommer fisken, efter att alla vandringshinder åtgärdats, att kunna vandra hela vägen från havet till åns källflöden. Bland annat havsöring kommer att gynnas.

- Det finns ett stort behov av ytterligare fiskevårdsåtgärder i Stångån. Vår förhoppning är att fisken inom några år ska kunna vandra i Stångån och att vi också kan börja arbeta med biotopvård i ån, säger Joel Norlin.

Tidplanen är att det praktiska åtgärdsarbetet ska genomföras sommaren 2024. Sportfiskarnas ambition är att satsningen ska vara positiv både för biologisk mångfald, havsöringsfisket i Ljungan och för lokalsamhället. Elproduktionen i de aktuella anläggningarna är liten och elförsörjning eller elpriser påverkas inte.

- Både vi och Torrsjö Kraft är måna om att ta största möjliga hänsyn till andra intressen och vi vill engagera oss i Stångåns miljö och fiskemöjligheterna i Ljungan under lång tid framöver, avslutar Joel Norlin.

Överenskommelsen med Torrsjö Kraft har möjliggjorts genom finansiering från Bra Miljövals miljöfond och Open Rivers Programme.

Bra Miljövals miljöfond finansieras av avsättningar från energibolagen som säljer el märkt Bra Miljöval. Fonden syftar till att minska vattenkraftens skadeverkningar och gynna den biologiska mångfalden i strömmande vatten.

The European Open Rivers Programme is a Dutch grant giving foundation funded by Arcadia. The foundation aims to restore endangered European rivers by supporting interventions that lead to the removal of small dams and the restoration of river flow and biodiversity.  

Här kan man lyssna till ett inslag på P4 Västernorrland om de planerade åtgärderna i Stångån.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Pressrum, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv