Puckellaxen - en ny inkräktare i våra svenska vattensystem

puckellax-2
Den invasiva puckellaxen kan innebära ett hot mot våra inhemska arter. Foto: Panu Orell.

Puckellaxen kan innebära ett hot mot våra inhemska vattensystem, men just nu är vår kunskap om dess förekomst bristfällig. Det är där du som sportfiskare kommer in i bilden eftersom rapporteringen av puckellax är betydande för att se vidden av problematiken. Sportfiskarna lyfte luren till en av landets främsta experter i ämnet, Tom Staveley på SLU, för att ta reda på mer om den långväga resenären.

Hur omfattande är problematiken kring puckellaxen?

–  Problemet just nu är inte stort då vi endast har ett 70-tal rapporterade fiskar mellan 2017 och 2021. Men vi vet inte hur framtiden ser ut. Eftersom ökningen från 2017 till 2021 var så pass omfattande (56%) har vi anledning att åtminstone oroa oss. 2017 kom den första stora puckellaxvandringen vilket visade sig i skilda vattendrag på Atlantsidan. Norge hade flera hundra tusen rapporterade puckellaxar medan vi svenskar endast fick in 45 rapporter. För att nämna några andra länder så hade Island, Irland och Storbritannien några hundra rapporterade individer per land.

 

puckellax-3
Puckellaxynglen stannar inte kvar i vattensystemet som andra laxartade fiskar, utan simmar direkt ut i havet. Foto: Håvard Vistnes.

 

Var kommer puckellaxarna från?
– Puckellaxarna härstammar från Stilla Havet. Mellan 1950 och 1990 flyttade ryssarna puckellax från Stilla havssidan till Kolahalvön. Idén var att upprätta en helt ny matindustri. Troligtvis har puckellaxen spridits från Ryssland och bildat nya bestånd som vandrat över Norge och in i Atlanten och vidare till Europa och Nordamerika.

 

Vilka arter berörs mest av puckellaxens framfart?

– Atlantlax och öring.

 

Varför tror vi att en ny stigning av puckellax kommer just i år?

– Puckellaxen har en tvåårig livscykel och dör efter endast två år, direkt i anslutning till leken. Det finns två populationer i Stilla havet en udda och en jämnårig och vi har övervägande udda-årslaxar här på Atlantsidan.

 

Vilka svenska vattendrag är mest drabbade?

– Det är lite svårt att säga för det finns ingen övervakning. De uppgifter vi har om puckellaxförekomst kommer från sportfiskare samt fiskräknaren i Hertigforsen i Ätran. Finns det puckellax i Ätran så finns de med all säkerhet på andra platser med. Sportfiskare har anmält puckellax från bland annat Örekilsälven, Göta Älv och Fylleån. De sydligaste rapporteringarna kommer från Lagan utanför Laholm.

 

puckellax-4
De svarta distinkta prickarna på puckellaxens stjärtfena är ett bra igenkänningstecken för arten. Foto: Eva Thorstad.

 

Hur blir vi av med puckellaxarna från våra vattensystem?

­­– Problemet är som sagt var ännu inte så stort så vi vet inte om vi kommer behöva hantera det. Men skulle du som sportfiskare fångar en puckellax så ska du avliva den på plats. I Norge däremot är problemet betydande och de har påbörjat en metod med laxfällor där puckellax sorteras ut och avlivas.

 

Vilka organisationer och myndigheter arbetar med puckellax?

– Inom SLU:s forskningsprojekt samarbetar vi med Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Halland och Länsstyrelsen Skåne. Vi samarbetar även med två puckellaxexperter i Norge.

 

Hur arbetar ni?
– Planering. Vi har tre stora mål. En övergripande utredning av puckellaxen på västkusten. Vi ska se ifall puckellaxen lyckats föröka sig efter leken. Problemet med just det är att puckellaxynglen simmar direkt ut i havet efter att de kläckts. De stannar inte kvar i vattensystemet som våra andra laxartade fiskar gör. Det tredje målet är att öka allmänhetens kunskap om puckellaxen och få så många som möjligt att rapportera in fångade puckellaxar.

 

puckellax-1
Alla puckellaxar har en svart tunga. Fångar du en lax med svart tunga så avliva den och rapportera in den till slu.se/puckellax. Foto: Håvard Vistnes.

 

Hur känner man igen en puckellax?

– När puckellaxen stiger i våra vattensystem så utvecklar hanen sin karaktäristiska puckel på ryggen, vilket är ett tydligt kännetecken. Både hane och hona har svarta distinkta prickar på stjärtfenan. Men det allra enklaste sättet att identifiera en puckellax är genom dess svarta tunga. Puckellaxarna är i huvudsak mindre än våra inhemska laxar med en genomsnittlig längd på 40 till 50 centimeter.

 

Vad ska man göra om man råkar fånga en puckellax?

­– Avliva fisken och rapportera in den genom vår hemsida slu.se/puckellax - där finns en länk till Artdatabankens rapporteringssida.

 

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Region, Region Syd, Region Väst, Region Öst, Region Mitt , Fiske i Göteborg, Fiske i Stockholm | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv