Justerad viktgräns för storfiskregistrering av silverruda

linnea-lonn-silverru...
Foto: Storfiskregistret / Silverruda på 1840 gram, nyligen fångad av Linne Lönn. 

Minimivikten för storfiskregistrering av silverruda höjs nu från 1300 gram till 1800 gram. Justeringen gäller från och med 2023-05-17. 

Under 2021 bestämde Sportfiskarna att silverrudan skulle kunna registreras. Artbestämningen som skiljer den från ruda, eller hybrider mellan de båda, görs med hjälp av kännetecken som tagits fram efter att ett flertal silverrudor fångade på Gotland DNA-testades. Mer om detta finns att läsa i denna webbnyhet

Minimivikten höjs från 1300 till 1800 gram
Viktgränsen som sattes 2021 var ett försök och en nivå som vid tillfället var rimlig. Under ett antal år hade många silverrudor, främst från gotländska Närsån, fångats och utgjorde ett underlag för en minimivikt för storfiskregistrering på 1300 gram. 
Sportfiskarna flaggade tidigare för att denna viktgräns eventuellt ska justeras uppåt. Fångster från årets fiske tyder på att en sådan justering behövs. Under våren har det kommit upp många fiskar i nämnda Närsån, som visar att medelvikten är avsevärt högre än tidigare förväntats. Även från andra vatten har stor silverruda rapporterats.

En fisk ska inte vara alltför lätt att storfiskregistrera, utan motsvara en för arten stor individ och vara en utmaning att fånga. Det är rimligt att tänka sig en fortsatt utveckling där silverrudor i större viktklass rapporteras in kontinuerligt. Minimivikten för storfiskregistrering sätts därför till 1800 gram (samma som för vanlig ruda), med sedvanlig reservation för att denna vikt får justeras upp eller ner framöver. Minimivikten för storfiskregistrering av silverruda på 1800 gram gäller från och med 2023-05-17. 

Om silverrudan
Silverrudan (Carassius gibelio) har under många år ökat sitt utbredningsområde i Östersjön. Den är från början en sötvattensart, men lever även i bräckt vatten. Den är också släkt med den vanliga rudan (Carassius carassius) och kan bilda hybrider med denna.

Kategorier: Storfiskregistret, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv