Elever från Munkagårdsgymnasiet tar upp kampen mot gul skunkkalla

skunalla-3
Säckar med den invasiva arten gul skunkkalla forslas bort från det lilla vattendraget Uttran. Foto: Hans Lindqwist

Gymnasieelever från Munkagårdsgymnasiet har precis gjort Uttrans biologiska mångfald en stor tjänst, då de under den gångna veckan avlägsnat hela 80 sopsäckar av gul skunkkalla. Under ledning av Sportfiskarnas Hans Lindqvist har en sträcka på en kilometer räddats från den invasiva ”jänkar-växten”.

Gymnasieelever från Munkagårdsgymnasiet i Tvååker har under tre dagar bekämpat invasiv gul skunkkalla längs ån Uttran, som en del av Skolbäcken-projektet. Under ledning av Sportfiskarnas Hans Lindqwist har eleverna för hand, med enkla verktyg rensat bort hela 80 sopsäckar av växten. 

– En sträcka på ungefär en kilometer har åtgärdats. Maj är en perfekt tid för att jobba med skunkkallorna eftersom de inte hunnit växa sig så stora än, säger Hans Lindqwist, Regionalt ungdomsansvarig hos Sportfiskarna.

skunalla-2
Gul skunkkalla härstammar från Nordamerika och har inte i vår natur att göra då den förstör för våra inhemska arter. Foto: Hans Lindqwist

Den invasiva arten Skunkkalla, ursprungligen från Nordamerika planterades ut som prydnadsväxter för trettio år sedan i Uttrans fall och har sedan dess spridits flera kilometer nedströms. Den gula skunkkallan skuggar ut och dödar andra växter vilket leder till att den ursprungliga naturen skadas. Den bästa metoden att bekämpa skunkkalla är att gräva ut rötterna med en spade. Rötterna och den majskolvliknande frökapseln är de viktigaste delarna att avlägsna. 

– Vi har klarat av ungefär en tredjedel av hela utbredningsområdet, tillägger Hans. 

När man samlar in invasiva växter är det viktigt att föra en dialog med återvinningscentralen eftersom de har speciella kärl för invasiva arter. I det här fallet samlades växterna in i genomskinliga säckar och förbrändes i en container. 

– Nästa år kommer projektet att återbesöka området med nya klasser för att utvärdera bekämpningens effekt. Förhoppningen är att skunkkallan är borta från Uttran inom några år, avslutar Hans.

Skolbäcken är ett av Sportfiskarnas rikstäckande skolprojekt och finansieras delvis av Svenskt Friluftsliv.

skunalla-1
Hjältarna från Munkagårdsgymnasiet har jobbat stenhårt med att hjälpa Uttrans biologiska mångfald. Foto: Hans Lindqwist.

Vad menas med invasiva arter?
Invasiva arter är utländska arter som på ett eller annat sätt fått fäste i vår svenska natur. Invasiva arter är ett hot mot den biologiska mångfalden och orsakar stora ekonomiska och ekologiska skador runt om i landet och i världen. Som kuriosa är öringen och strandkrabban två invasiva arter i andra delar av världen. 

Kategorier: Miljö, Fiske, Fiske i Göteborg, Region, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv