Viktig satsning i norr – med målet att få tillbaka storöringen

oringSportfiskarnas förhoppning är att vi kan få tillbaka de stora havsöringarna till Vitån. Fotograf Mikael Dalman


Sportfiskarna kan i dag presentera en efterlängtad satsning i Norrbotten. Tack vare Postkodsstiftelsen så inleder vi ett viktigt arbete i Vitån.


Tidigare i vintras stod det klart att Sportfiskarna beviljats ett stort stöd genom Postkodsstiftelsen, under projektnamnet ”Skog, myr, bäck och å”. Vi kommer i projektet att göra omfattande restaureringsarbete i vattendrag, med fokus på ett helhetsgrepp inom några utvalda avrinningsområden. Det hela är en del av Postkodstiftelsens satsning ”Svenska skogar och ekosystem”.

För detta har alltså Vitån i Norrbotten valts ut.

Sven Norman på Sportfiskarnas regionkontor i Luleå fått äran att leda arbetet, och just Vitån är ett vattendrag som han känner extra mycket för.
–      Jag har spenderat mycket tid i bygden som högerback i Vitå BK och känner därför självklart att det område som är ”hemma” innefattar Vitån, säger Sven Norman som är bosatt i Prästholm.


Vitån sträcker sig cirka 10 mil från Soubbatträsk ner till mynningen i Jämtön. På sin väg flyter den förbi forsrika sträckor med sporadiskt bestånd av harr och öring. Dessa bestånds numerär är däremot inte i närheten av de nivåer som Vitån potentiellt skulle kunna uppnå.
–      I älven har det tidigare bedrivits flottning av timmer och omfattande flottledsrensning och en av Norrbottens första kraftstationer låg i älven vid Vitåfors. Även om kraftstationen revs efter något decennium och flottningen har upphört har dessa aktiviteter medfört att de havsvandrande bestånden av lax och öring utrotats, berättar Sven Norman.

De övre delarna ligger till stor del inom SCA skog och Sveaskogs marker och Sportfiskarna har redan fått positiva signaler från dem om projektet. Nu ser vi fram emot att sätta spaden i jorden, och frågan är förstås vilka åtgärder som är planerade.
–      Vi kommer använda pengarna från Postkodsstiftelsen till att förbättra habitatet för framför allt öringen som fortfarande finns sporadiskt i systemet som stationära bestånd. Vi hoppas att vi genom att anlägga lekområden och förbättra det juvenila habitatet kommer kunna skapa förutsättningar för att vi återigen kommer få se stora blanka havsöringar vandra i älven.

Sven Norman konstaterar att just öringen är tacksam att jobba med som målart eftersom effekterna spiller över på hela älvens ekosystem.

Sportfiskarna återkommer med rapporter från Vitån när arbetet inletts på allvar.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv