Sportfiskarna pratar hållbart fiske och strömming i EU-parlamentet

 

Havsfiske800pix
Det är ont om stor fisk i haven. Foto: Markus Lundgren, Sportfiskarna.

Hållbart fiske och strömming är på schemat i EU-parlamentet tisdag 25/4.

Tisdag 25/4 kl. 12.30-13.30 genomför Sportfiskarna och sportfiskets europeiska organisation European Anglers Alliance tillsammans med redskapsbranschens europeiska organisation EFTTA ett lunchseminarium i EU-parlamentet. Temat är problemen med de senaste decenniernas fiskeriförvaltning, som orsakar ett för högt fisketryck och brist på stor fisk.

Dagens europeiska fiskeriförvaltning baseras på det som kallas ”maximalt hållbar avkastning” (MSY = Maximum Sustainable Yield). MSY är ett produktionsmål som går ut på att maximera uttaget av ett fiskbestånd. Problemet är att MSY bara tar hänsyn till fiskens totala biomassa, inte exempelvis implementerade miljölagstiftningar och Havsmiljödirektivets viktiga krav på att fiskbestånden ska ha en normal ålders- och storleksstruktur. Hade den här typen av parametrar inkluderats i den rådgivning som EU-kommissionen beställer av Internationella havsforskningsrådet varje år så hade vi inte som nu haft kraftigt nedfiskade bestånd med brist på stor fisk.

–Att MSY-konceptet innehållet ordet sustainable/hållbart är olyckligt eftersom fiske på hårt nedtryckta fiskbestånd nu kan kallas hållbart, när det i själva verket handlar om ett systemfel där miljöhänsyn mer eller mindre saknas, trots att lagstiftningen är på plats. Det är lätt att politiken inte inser detta och det vill Sportfiskarna och många andra ändra på. För alla fiskesektorer, förutom industrifiske där fisken mals ner, är stor fisk väldigt värdefull. Detsamma gäller även i högsta grad för ekosystemet självt och bristen på stor rovfisk i haven är idag ett av våra största miljöproblem, säger Sportfiskarnas Markus Lundgren som är presentatör under eventet och styrelseledamot i European Anglers Alliance.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har också lyft problematiken i samband med fjolårets rådgivning och kvotbeslut för strömming i Östersjön. Detsamma gäller Havs- och vattenmyndigheten och förhoppningen är att Sverige kan driva på för att miljöhänsynen ska ingå i den beställning Internationella havsforskningsrådet får av EU-kommissionen varje år.

SLU:s forskare Christopher Griffiths kommer under eventet att prata om sitt mycket intressanta forskningsfält med presentationen ”Including older fish in fisheries management – a new age-based indicator (ABIMSY) for exploited stocks”. Flertalet ansvariga kommissionsrepresentanter finns på plats och troligtvis en stor mängd EU-parlamentariker eftersom det här är en fråga som rör uppenbara problem med förvaltningen.

Seminariet är också ett webbinarium öppet för alla. Läs mer på denna länk och notera att det krävs föranmälan för att få länken till webbinariet.

 

 

 

 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rädda Västerhavet | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv