Fiskevård fungerar: nu återvänder gäddorna till Sjöängssältorna

gadda-linusF-800
Foto: Sportfiskarna / Leksugna gäddor återvänder nu till Sjöängssältorna.

Den anlagda våtmarken Sjöängssältorna i Gävle levererar: i år förväntas hundratals gäddor vandra upp till våtmarken för att leka.

Våtmarken började anläggas under 2017 och under vårarna 2018–2020 gav man våtmarken en skjuts genom att flytta dit lekmogna gäddor och även befruktad abborrom för att starta upp våtmarken. Men redan under våren 2021 visade ett provfiske med ryssja att hundratals gäddor återvände till våtmarken. Detta blev ett kvitto på att våtmarken framgångsrikt hade producerat egna gäddyngel och att man inte längre behöver flytta dit gäddor manuellt.

Årets uppvandring till våtmarken har precis börjat och under två nätter i mitten av april har 40 gäddor mellan 40–75 centimeter samt en abborre fångats. Detta visar även att det är olika åldersgrupper på gäddorna och att rekryteringen av gäddor varit lyckad under flera år sedan våtmarken anlades.

fiskraknare-gavle-20...Foto: Lars Ljunggren / Fiskräknaren kommer att ge värdefull information om all fisk som lekvandrar till våtmarken.

Fiskvandringen kommer fortsättningsvis att bevakas via en fiskräknare/kamera som går att följa här via www.fiskdata.se. Fiskräknaren kommer via AI att räkna antalet, mäta längden och artbestämma de fiskar som passerar kameran.

Uppskattningsvis kommer det att vandra uppemot 1000 gäddor till våtmarken vilket i sin tur kommer leda till att tiotusentals gäddyngel kan vandra ut från våtmarken och vidare till Östersjön. Dessa gäddor kommer sedan att växa på sig och hjälpa till att motverka obalansen i Östersjöns ekosystem samtidigt som det skapar ett bättre fiske för oss sportfiskare. 

Se även ett inslag på SVT om Sjöängssältorna här.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Rovfiskprojekten, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv