Sportfiskarna tvåfaldig vinnare av Naturbonusen 2023

naturbonusen_2023_ny...
Niklas Wengström och Linnéa Jägruds naturvårdsprojekt blir årets vinnare av Naturkompaniets fina utmärkelse Naturbonusen och får nu erhålla en miljon vardera. Foto: Mathias Arnham.

Naturkompaniet skänker varje år pengar till utvalda organisationer inom miljö och naturskydd. Med biologisk mångfald som tema för Naturbonusen 2023 drar den hotade flodpärlmusslan och atlantiska stören hem storvinsten på hela två miljoner kronor.

Varje år skänker Naturkompaniet en del av intäkterna från kundklubb 365 till utvalda miljö- och naturskyddsorganisationer. Sedan utmärkelsen Naturbonusen startade för tolv år sen har över 20 miljoner delats ut. Precis som förra året har Naturbonusen satsat på biologisk mångfald, Jennie Holmström projektansvarig för Naturbonusen klargör:

– Vi vill premiera organisationer och föreningar som värnar om vår alldeles unika natur. Det finns många viktiga naturprojekt som pågår över hela landet som värnar om den biologiska mångfalden och vår svenska natur.

I år står Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund som stolta mottagare av två av fyra priser och premieras med den digra summan av två miljoner kronor. Sportfiskarnas Linnéa Jägrud och hennes projekt som handlar om att återinföra den atlantiska stören i Göta älv är en av vinnarna:

– Det är otroligt glädjande att få detta tillskott och vi är stolta över förtroendet och kommer att göra allt för att förvalta det på bästa tänkbara sätt. Störprojektet är otroligt häftigt med stort symbolvärde, där vi arbetar för att få tillbaka en art som vi människor tidigare har utrotat, berättar Linnea med ett brett leende på läpparna.

flodparlmusslor
Den starkt hotade flodpärlmusslan betyder mycket för det ekosystem den lever i. Foto: Niklas Wengström.

Sportfiskarnas musselexpert Niklas Wengström och hans projekt om att rädda den starkt hotade flodpärlmusslan tog hem den andra miljonen. Niklas är entusiastisk trots att den rödlistade musslan är komplicerad att rädda:

– Om vi räddar flodpärlmusslan så räddar vi samtidigt många andra arter. Naturbonusen kommer att hjälpa oss att aktivt kunna arbeta med bevarandet av biologisk mångfald, berättar Niklas.

Pengarna från Naturbonusen får användas fritt inom projektens ramverk och kommer göra stor skillnad i både verkningsgrad och långsiktighet.

– Med hjälp av pengarna från Naturkompaniet kan vi få alla papper på plats och få hit fisken. Vi vill också märka fiskarna med telemetri och på så sätt få hjälp att förstå ekosystemet bättre. Vi ser fram emot att framledes kommunicera ut om hur fiskarna rör sig längs kusten, när de väl har bestämt sig för att lämna sin hemmaälv, avslutar Linnéa.

linna_stor_alven
Här försöker Linnéa Jägrud med besättning identifiera störens dåtida lekområden i Göta älv. Foto: Mathias Arnham.

Kort om de vinnande projekten

Bevara flodpärlmusslan
Arbetet med att bevara flodpärlmusslan är viktigt utifrån ett helhetsperspektiv med lång tidshorisont. Lyckas vi med att rädda flodpärlmusslan så räddar vi många andra arter samtidigt. Flodpärlmusslan bidrar med ett antal ekosystemtjänster i vattnet och är en nyckelart att arbeta med. Musslan kan bli 280 år gammal och vid föryngring av arten vet man att vi har ett fungerande ekosystem. 

Återfå atlantstör i Sverige
Arbetsgruppen som ingår i ”störprojektet” är bred såväl som djup och arbetar aktivt för med att återinföra den atlantiska stören till Göta älv, med visionen att bibehålla ett livskraftigt bestånd av fisken i framtiden. Fisken kan bli över fem meter lång och väga sexhundra kilo, och har en viktig roll i ekosystemet. Den atlantiska stören dog ut i Sverige i början av 1900-talet, huvudsakligen på grund av överfiske. Det är bevisat att arten fanns i Göta älv, på grund av de bevarade juveniler som finns konserverade på Naturhistoriska museet i Göteborg. 

För mer information om Naturbonusen 2023 följ den HÄR länken.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Region, Region Väst, Miljö | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv