Sportfiskarna träffade fjällfiskets utredare 

fjallfiske2-2023-800Foto: Bengt Olsson / Sportfiskarnas budskap är tydligt: allmänheten ska ha en fortsatt god tillgång till fjällfisket.

Sportfiskarna har bjudit in ordföranden för Renmarkskommittén Eric M Runesson för att diskutera fjällfiskefrågan. Från Sportfiskarna deltog förbundsordförande Eva Thörnelöf, Sten Frohm och Anders Karlsson.

Eric M Runesson konstaterade att utredningen är inne i ett intensivt skede där arbetet pågår för fullt med det första delbetänkandet om jakt- och fiskerätten som ska presenteras i augusti. Eric konstaterade bland annat att tillgången till sportfiske i fjällen är ett viktigt intresse som har en stor politisk tyngd. Samtidigt har politikerna att förhålla sig till ett delvis nytt rättsläge när det gäller samernas rätt till fiske och jakt i förhållande till staten. Det betyder att staten behöver se över gällande lagstiftning på en rad punkter.

Sportfiskarna lyfte frågan om behovet av konsekvensanalyser av utredningens förslag samt att det är viktigt att veta hur de framtida samebyarna kommer att se ut, vilka som kan bli medlemmar samt vilka rättigheter dessa ska ha. Erik svarade att utredningar pågår beträffande betydelsen av jakt- och fiskeupplåtelserna. Frågan om hänsyn till omgivningens behov är av fundamental betydelse. När det gäller de framtida samebyarnas organisation måste utredningen invänta sametingets synpunkter innan utredningen kan ta sig an frågan.

- Sportfiskarna poängterade behovet av fungerande lösningar som säkerställer en fortsatt god tillgänglighet för fjällfisket och en fungerande förvaltning. Innan slutliga beslut tas om nya upplåtelse och förvaltningsmodeller bör idéerna prövas i- och utvärderas i praktiken.  Man bör även titta på hur våra grannländer bedriver förvaltning och upplåtelser i motsvarande områden, kommenterar Sportfiskarnas ordförande Eva Thörnelöf.

Eftersom Renmarkskommittén ännu inte offentliggjort några konkreta förslag råder en stor osäkerhet om de framtida konsekvenserna för fjällfisket.

Sportfiskarna kommer fortsätta att bevaka utvecklingen och agera vid behov, bland annat genom att träffa parlamentariker och andra intressenter, samt via medverkan i Renmarkskommitténs expertgrupp där förbundets sakkunnige på fjällfiskefrågor Anders Karlsson representerar Sportfiskarna, samt via samverkan med andra intresseorganisationer.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Fiske, Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv