Jackpot för Sportfiskarna – med i miljonsatsning på ekosystem

PostkodFler fiskar, insekter och friskare ekosystem är målet med Sportfiskarnas projekt ”Skog, myr, bäck och å”. Foto: Anders Lundin
 

Den här veckan firar Sportfiskarna. Det är med både glädje och stolthet som vi meddelar att förbundet tilldelats ett stort stöd från Svenska Postkodstiftelsen.

Svenska Postkodstiftelsen och Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna) har redan tidigare haft ett synnerligen framgångsrikt samarbete. 2019 beviljade de nämligen Sportfiskarna ett stöd till projektet ”Skolbäck från fjäll till kust” – vilket blivit en succé. 

Uppenbarligen tycker Svenska Postkodstiftelsen att Sportfiskarna har en betydelsefull och inspirerande verksamhet, eftersom de nu väljer att fortsätta samarbetet i ännu större skala. Den här gången handlar det om hela 4,18 miljoner kronor.

Sportfiskarna har tillsammans med fem andra organisationer valts ut i en satsning som totalt omfattar 15 140 000 kronor.
Sportfiskarnas del handlar om att etablera ett omfattande restaureringsarbete i svenska vattendrag, med fokus på ett helhetsgrepp inom några utvalda avrinningsområden. 
Projektnamnet blir ”Skog, myr, bäck och å”.

Som namnet antyder så kommer både omgivande myrar och skogar, små bäckar och större vattendrag att inkluderas i vårt projekt, med målet att gynna livet både över och under ytan. Exakt vilka geografiska områden som blir aktuella att jobba med återkommer Sportfiskarna till inom kort, men både norra och mellersta Sverige kommer att få ta del av satsningen.

Joel Norlin, biträdande generalsekreterare på Sportfiskarna, kommenterar det glädjande beskedet så här:
– Det är naturligtvis väldigt glädjande att vi nu kan göra ännu mer tack vare samarbetet med Postkodstiftelsen. Tanken är att pengarna ska utgöra startskottet för ett långsiktigt arbete i och kring de utvalda vattendragen. Vi kommer att inkludera hela avrinningsområdet och kringliggande marker för att verkligen lyfta miljön och fiskbestånden.


Svenska Postkodstiftelsen själva formulerar satsningen så här:
”IPCC och världens främsta klimatforskare konstaterar att det inte är tillräckligt med kraftiga utsläppsminskningar för att nå klimatmålen. Både skog och våtmarker kan spela en väldigt viktig roll och bidra till att lagra koldioxid i stor omfattning. Genom en särskild satsning vill Postkodstiftelsen stödja goda exempel som testar nya lösningar för att adressera utmaningarna, restaurera och skydda skogar och ekosystem samt främja samers rättigheter och inflytande och därmed indirekt stärka skydd av skog och mark”.
De andra organisationerna som ingår i satsningen är EkoSkog, Stiftelsen Silvermuseet, Framtidens Natur och Kulturarv, Insamlingsstiftelsen Rewilding Europé och Skydda skogen Protect the forest – Sweden.

Sportfiskarna återkommer som sagt om vilka avrinningsområden som väljs ut i projektet, samt vilka av våra medarbetare som kommer att leda arbetet.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Region Mitt , Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv