Påminnelse: sök pengar ur Sportfiskarnas fiskevårdsfond

Fiskevaard_Dalhemsaa...
Foto: Joakim Lyander / Utläggning av lekgrus för öring är en av de vanligaste åtgärderna. 

Nu är det hög tid för alla anslutna föreningar att söka medel ur Sportfiskarnas fiskevårdsfond. 1 mars är sista datum för ansökan.

Fonden delar varje år ut cirka 200 000 kr till olika fiskevårdsprojekt, främst till konkreta åtgärder för att förbättra vattenmiljön för olika fiskarter. Vanliga åtgärder är exempelvis utläggning av sten och grus för att förbättra för öring, åtgärdande av vandringshinder och risvaseutläggningar. 
Mer info och formulär för ansökan hittar ni här.

Ansökan kan även skickas in via mejl: fiskevardsfonden@sportfiskarna.se

Sportfiskarna administrerar även ansökningar till två andra fonder:
ABU Garcias fiskevårdsfond och Göte Borgströms fond för forskning. 
Information om dess fonder och hur man ansöker hittar ni här.

Kort om ansökan och villkor:
Sista datum att skicka in en ansökan för samtliga fonder är den 1 mars. Sportfiskarnas fiskevårdsfond betalar vid en godkänd ansökan ut medel för direkta kostnader i ett projekt, exempelvis inköp av verktyg eller hyra av grävmaskin. Fonden kan inte betala ut ersättning för nedlagda ideella timmar i en klubb eller förening. Har ni frågor eller vill diskutera ett projektförslag kontakta gärna oss på ovanstående mejladress eller ring: 070-020 90 55.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Strömmande vatten, Förening | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv