Regeljustering i Storfiskregistret underlättar för havsfiskare

blaakaft-regelandrin...Foto: Storfiskregistret / Nu underlättas regelverket för de som vill fiska långt ute till havs. Här Lycka Rosa Heed med fin blåkäft.

Det blir nu tillåtet att angöra hamn i Danmark och Norge under havsfisketurer, något som inte tidigare varit tillåtet om man har velat registrera fångad fisk i Storfiskregistret. Motivet till regeländringen är att underlätta och öka säkerheten under fisket.

Erfarna havsfiskare som tillbringar mycket fisketid långt ut på Skagerrak har efterfrågat möjligheten att få ta en paus i djuphavsfisket och åka till Danmark/Norge för övernattning innan fisket fortsätter. Tidigare har hindret varit att regelverket sagt att fångsten måste göras ”från båt som utgått från och åter anlöpt svensk hamn, utan att under mellantiden ha angjort utländsk hamn, eller ankrat upp på annat lands vatten.”

Sportfiskarna har nu beslutat att vid fiske på Skagerrak får båtar som utgår från svensk hamn tillfälligt angöra hamn i Norge eller Danmark, exempelvis för övernattning, och sedan fortsätta fisket. Båten måste återvända till svensk hamn efter avslutat fiske om fångsten ska kunna godkännas. Fortsatt gäller att den yttre gränsen för storfiskregistrering mellan Skagerrak och Nordsjön definieras av en linje mellan Hanstholm i Danmark och Lindesnes i Norge. Se sportfiskarna.se för karta. 

Sedan tidigare finns även möjligheten att under båtfiske i Öresund gå i land i Danmark för att köpa bete.

Läs om alla regler i Storfiskregistret här.

Kategorier: Storfiskregistret, Fiske, Fisketips | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv