Tack vare dig kunde vi genomföra allt det här: kolla in den gedigna listan

orekilsalven_800-13
Michael Seeberg och Per-Erik Jacobsen inventerar lax och öring i Örkilsälven. Foto: Mathias Arnham.

Vad sägs om att vi enbart i region väst tagit ut 4600 barn i naturen eller inventerat 270 våtmarker? Verksamhetsåret 2022 var minst sagt innehållsrikt och det är tack vare dig som medlem i Sportfiskarna vi kan redovisa följande glädjelista. 

Om du undrar vad ditt medlemskap bidrar till så ska du spetsa öronen. Med hjälp av våra samlade medel har vi kunnat utföra fiskevårdsarbeten i allt från små slingriga skogsbäckar till att påverka politiska beslut i hanteringen av våra hav. Och allt där emellan. När det kommer till vår främjandeverksamhet så har vi genom Skolbäckenprojektet och andra fisketräffar tagit ut 4600 barn och ungdomar i naturen. Vi har även introducerat en ansenlig mängd asylsökanden för våra svenska vattenmiljöer. Listan kan göras jättelång men här punktar vi upp det viktigaste:

Våra biologer, ungdomsansvariga och timanställda har:

Inom ramen för Skolbäcken, Fiskelov, Street, tjejfisken och särskoleprojekt tagit ut 4600 barn och ungdomar i naturen.

Genomfört gäddyngelinventeringar i Klarälven, Vänern, Göta älv och Nordre älv.

Utfört praktisk fiskevård i tolv vattendrag.

Elfiskat 141 vattensträckor inom regionens gränser.

Karterat 27 mil vatten längs 50 vattendrag.

Genomfört projektering i tio vatten.

Genomfört insatser för flodpärlmussla i 47 vattendrag.

Har nätprovfiskat i tre sjöar.

Har inventerat 270 våtmarker.

Arbetat med dammutrivningarna vid Lilla Röd (Örekilsäven) samt i Ålanda ström (Säveån).

Inventerat förekomst av invasiva arter på sju platser läng kusten.

Anordnat 10-talet utbildningar i fisketillsyn med egna utbildare

Genomfört en Västerhavskampanj för att belysa misshushållningen av Västerhavet.

Genomfört kontroll, inköp och utsättning av lax till Vättern tillsammans med Sportfiskarna region öst.

Genomfört kontroll av lax och öring åt Laxfond Vänern.

Arbetat med samråd och remissyttranden för Gullspångsälven, Bäveån, Rolfsån, Kungsbackaån och Mölndalsån inom ramen för den nationella prövningsplanen för miljöanpassning av vattenkraft.

Bevakat regionala och nationella försurnings- och kalkningsfrågor.

Bevakat situationen för atlantlax med fokus på förvaltning, fångststatistik, beståndsövervakning, monitorering och sjukdomsproblematik genom bland annat insamling av fisk.

Startat upp en femårig storsatsning kopplad till EU-projektet ”Ecostreams for LIFE”, med målet att skapa en storskalig odling och forskningsmiljö för flodpärlmussla.

Har du tecknat medlemskapet för 2023? Om inte – gör det här.

Kategorier: Region, Region Väst | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv