Rekord med över 45 000 deltagare i främjandeverksamheten 2022

postkod-jamtland-800

Foto: Sportfiskarna

Under 2022 har förbundet och förbundets föreningar tillsammans tagit ut över 45 000 deltagare som fått uppleva naturen och vatten genom olika aktiviteter.  

Tack vare satsning på friluftslivet under 2022 och utökat bidrag från Svenskt Friluftsliv har Sportfiskarna kunnat satsa extra stort med nyanställningar, fler kontor som bedriver främjandeverksamhet och fler bidrag till anslutna föreningar. Fokus är barn- och ungdomsverksamhet men det genomförs även satsningar mot tjejer, nyanlända svenskar och andra grupper som står långt från friluftslivet. Huvudfinansiär för verksamheten är Svenskt Friluftsliv men runtom i landet bedrivs en mängd olika projekt där vi även får bidrag från andra aktörer; kommuner, länsstyrelser, lokala stiftelser och fonder, Arvsfonden, Postkodsstiftelsen och Leader m.fl. 

- Det gläder mig att se att den tid och det engagemang som läggs ned inför och under alla aktiviteter runtom i landet hos våra regionalt ungdomsansvariga och våra föreningar kan synliggöras genom dessa siffror. Vi är tacksamma för den finansiering vi får som möjliggör att vi kan bedriva vår verksamhet. Inför 2023 vill vi satsa ännu mer på att nå nya målgrupper och fortsätta utveckla vårt juniormedlemskap. – säger Hanna Eriksson, Nationellt Ungdomsansvarig. 

Sportfiskarna tackar för 2022 och blickar framåt mot ett fullspäckat 2023! 
 

Kategorier: Nyheter förstasidan, Ungdom, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv