Innovativ fiskevårdsåtgärd gynnar öringen i Kålseredsbäcken

kalseredsbacken_lowr...
Öringarna i Kålserdesbäcken har fått det bättre. Bygge av fyrvägsled ledde till optimal fiskevårdsåtgärd. Foto: Mathias Arnham.

Trafikverket lyssnade till fiskevårdsexpertisen när Hisingsleden i Göteborg skulle breddas och Kålseredsbäcken flyttas. I stället för en sprängd kanal byggdes ett produktivt uppväxtområde för Kålseredsbäckens öringar, som dessutom var bra mycket billigare.

Hisingsleden ska breddas till fyrfältsväg vilket påverkar Kålseredsbäcken som rinner parallellt med den vältrafikerade vägen. Sportfiskarna kontaktades för att bistå med fiskevårdsexpertis och tog i sin tur in Dan Calderon från Miljöteknik i väst för att agera på plats. Bäcken måste flyttas och skulle enligt den ursprungliga planen rinna genom en sprängd kanal på 40 meter. I stället för att göra det enkelt för sig, spränga rännan, bredda leden och vända blad så valde Trafikverket, med hjälp av entreprenadfirman Mark och Energibyggarna, Sportfiskarna och Dan Calderon, att ta en närmare titt på naturens utformning. 

Billigare, bättre och fler uppväxtmiljöer
Efter granskning kunde det konstateras att om de i stället spränger en sträcka på enbart tjugo meter genom en bergsklack skulle det ge bättre utväxling för Kålseredsbäckens biologiska mångfald, inte minst öringen. Arealen uppväxtmiljöer skulle mångdubblas. Dessutom skulle vattnet rinna naturligare och på ett mer iögonfallande sätt, vilket skulle höja värdet på den nya cykel- och gångbanan som skulle anläggas i samband med vägbygget.

kalseredsbacken_lowr...
Kålseredsbäcken är inte bredare än ett kliv men ändå viktig för Västkustens öringbestånd. Foto: Mathias Arnham.

Dan återkopplar till Trafikverket med incitamentet att åtgärden i Kålseredsbäcken kunde göras både billigare och bra mycket bättre, för både fisk och det omgivande växt- och djurlivet. Den till en början rätt ointressanta idén om en rak, sprängd bäckfåra tog en ny vändning. Ett möte på plats med entreprenören anordnades och de nya planerna sattes i verk. Dan Calderon klargör:

– I stället för att spränga 40 meter så har vi nu endast sprängt tjugo meter. Vi har köpt in natursten till den nya sträckan men antagligen i mindre omfattning än vad som var tänkt från början. Arbetet med passagen var färdigt i somras och vi har redan sett forsärla och strömstare här nere

flygfoto_kalaserderd
Bäckfåran rinner nu i två grenar genom en yta som ser ut att bli ett bra uppväxtområde för kommande öringgenerationer. Foto: Dan Calderon, Miljöteknik i väst.

Viktigt med bra miljöanpassning
Stefan Jiverö, projektledare på Trafikverket berättar att väl utförda miljöanpassningar är mycket viktiga men att det inte alltid finns möjlighet att få till det riktigt så här bra. Miljöstrategerna på Trafikverket har inte alltid möjlighet att medverka på plats, på grund av pressat schema och ibland saknas det specialkunskaper om hur man anlägger eller riktar om ett vattensystem på bästa sätt.

– Lösningen i Kålseredsbäcken blev mycket bra då Trafikverket både sparade pengar och arbetstid. Slutresultatet ser ut att bli en naturtrogen lösning som dessutom gynnar vattensystemet avsevärt. Vi skulle givetvis vilja göra fler lösningar av samma karaktär då vi i runda slängar har 1000 aktiva projekt varje år, varav många har ett närliggande vattensystem, säger Stefan.

Flytt av träd sparar många tillväxtår
Kring den nya strömsträckan kommer det kompensationsplanteras al-plantor men för att ta vara på de träd som redan växer längs gamla fåran så har man fått tänka till lite. Dan förklarar:

– Vi sågade av de befintliga träden för att göra dem hanterbara. Med hjälp av grävmaskiner har träden sedan flyttats med stora delar av rotsystemet intakt för att sedan återplanterats vid nya strömsträckan. På så vis har vi sparat åratal av tillväxt. Redan efter ett par månader så har alstubbarna skjutit meterlånga skott.

kalseredsbacken_lowr...
År av tillväxt har sparats genom att flytta befintliga träd och omplantera dessa i anslutning til nya bäckfåran. Foto: Mathias Arnham.

Beskuggningen av strömsträckan är i första hand viktig för att hålla vattentemperaturen i schack. Träden fungerar även som matförråd för fiskar, fåglar och andra djur som kan ta del av insektslivet som lever däri. Dessutom är utskjutande grenverk bra skyddsplatser för fisken i bäcken. Alen som träd har förutom nyss nämnda egenskaper ytterligare en fördel: de fäller sina löv när de är gröna och fulla av energi. Små organismer bryter ner löven som i sin tur äts av andra organismer som i sin tur blir fiskmat. 

– Förutom själva nyttan med den nya strömsträckan så kommer det här bli en vacker plats för förbipasserande cyklister, naturmänniskor och öringspanare, berättar Dan.

kalseredsbacken_lowr...
Dan Calderon har arbetat med fiskevård i Kålseredsbäcken tidigare. Kulvertarna utanför Jollyrooms logistiklokaler har pluggats igen och vattnet går nu istället ovanför dem. Åtgärden har lett till fler lekplatser plus ett mycket klarare vattensystem. Foto: Mathias Arnham.

Fungerande lekvandring
Vandringen hade antagligen fungerat lika bra via den sprängda kanalen men med den nya lösningen har arealen uppväxtmiljöer femdubblats, vilket i sin tur kommer ge avkastning i form av ökad öringproduktion. Det hela är enkelt att mäta då lokalen uppströms den nya strömsträckan har elfiskats under 25 år. Om fisktätheten ökar så är det inte svårt att lista ut varför. 

– Jag har redan sett fina öringar uppe vid lekområdena. Dessa har vandrat genom den nya passagen och vidare uppströms, så bevisligen fungerar den nya strömsträckan som vi tänkt, summerar Dan.Om Kålseredsbäcken
Utanför Jollyrooms logistikcenter på västra Hisingen i Göteborg rinner Kålseredsbäcken. Kålseredsbäcken, som är ett biflöde till Osbäcken rinner från industriområdet genom skogsdungen fram till Hisingsleden. Bäcken är inte bredare en ett ordentligt kliv men en viktig lek- och uppväxtplats för Västkustens öringbestånd.

Kategorier: Miljö, Region, Region Väst, Nyheter förstasidan, Fiske i Göteborg | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv