Novemberdebatten 2022 är avslutad

pikey-storfiskregist...Foto: Storfiskregistret / En av många fina fångster i Storfiskregistret: Oskar Anderssons vackra gädda på 13,800 kilo från Ätran.

December är här och det innebär att årets novemberdebatt om Storfiskregistret är avslutad. Å mina egna och Sportfiskarnas vägnar tackar vi för de synpunkter, inlägg och kommentarer som kom in detta år.

Intresset att debattera var svalt, men det finns också inkomna idéer och förslag från resterande del av året som givetvis samlas ihop och används i utvärderingen av hur vi kan utveckla Storfiskregistret.

Som vanligt kommer Sportfiskarna att diskutera eventuella ändringar av regler eller annat och presentera vad som gäller för kommande år. Det här sker någon gång i början av 2023.

En riktigt god jul och hopp om allmänt trevligt fiske!

Nicka Hellenberg, Sportfiskarnas storfiskregistrerare

Kategorier: Storfiskregistret | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv