Digitalt möte om sättfiskfrågan engagerade många föreningar

regnbaagsfiske-800Foto: Sportfiskarna /Fortsatta tillstånd för utsättning av regnbåge är av central betydelse för många lokala fiskeföreningars överlevnad.

23 november samlades 60-talet deltagare för ett digitalt medlemsmöte om sättfiskfrågan arrangerat av Sportfiskarna.

Bristen på sättfisk är ett hot mot många lokala fiskeföreningars verksamhet och sammanhållning. Tillgången på sättfisk och brist på fiskleverantörer blev akut under pandemin när många sökte sig till fisket, men även energikrisen slår till med högre priser på drivmedel och foder som får sättfiskkostnaden att skena. 

Frågan är starkt engagerande vilket inte minst visade sig när ett 60-tal deltagare anslöt till Sportfiskarnas digitala medlemsmöte i ämnet där även myndigheter, sättfiskodlare och fiskevattenägarna medverkade. Sofia Brockmark från Havs- och Vattenmyndigheten redogjorde för de regelverk enligt fiskutsättningar skall prövas och myndighetens syn på utsättningar. Det ökade antalet överklagade beslut vittnar om att många föreningar och fiskevårdsområdesföreningar känner sig orättvist behandlade av länsstyrelsernas fiskeenheter. Stora regionala skillnader tyder även på att ansökningar hanteras olika beroende på inte bara inom vilket län ansökan sker utan även mellan olika handläggare. Länsfiskekonsulenter från några av de län som striktast tillämpar utsättningsregler var inbjudna men valde tyvärr inte att delta i mötet. 

oscar-moderator-800
Bild: Sportfiskarna / Sportfiskarnas utbildningsansvarige Oscar Trowald var moderator under mötet.

Utarbetade riktlinjer från HaV för bedömning av utsättningsärenden finns på listan över önskemål som framfördes och det är på gång enligt Sofia Brockmark. Ytterligare önskemål från sportfiskets sida är att inte enbart bevarandeperspektivet vägs in i beslutet utan även sportfiskevärden. Idag tillämpas försiktighetsprincipen strikt och ansökningar avslås betydligt oftare idag än tidigare. Detta gäller även för flera utsättningstillstånd som tidigare har beviljats i decennier. Ofta kommer besluten sent på säsongen och föreningen överraskas när fisken redan är beställd och fisken och boenden är bokade av kunden. Allt detta skulle kunna undvikas genom en dialog mellan beslutsfattare och förening vilket efterfrågades av många. En plan över vattenområden som är mer lämpliga för utsättning var ett annat önskemål som framfördes. Flera mötesdeltagare gav också uttryck för att den sökande ofta har all bevisbörda att undersöka alla förhållanden som kan uppstå vid fiskutsättningar där den skall ske.

Sportfiskarna uppmanar föreningar att kontakta förbundets regionkontor om man upplever sig orättvist behandlad vid beslut för att se över orsakerna till avslagsbesluten.

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv