Sportfiskarna tar plats i sportfiskets Europastyrelse

2022_09_24_DAFV_EAA_...Foto: EAA / EAA representerar det organiserade sportfisket i Europa och utgör därmed en viktig plattform för påverkan mot EU:s i fiskeri- och miljöfrågor.

Tillsammans med andra sportfiskeförbund driver Sportfiskarna organisationen European Anglers Alliance. Efter den senaste årsstämman tar Sportfiskarna nu plats i styrelsen.

Sportfiskarnas arbete sker inte enbart på hemmaplan. Många frågor har en stark internationell koppling med goda möjligheter till samarbete mellan olika länder. Därför är Sportfiskarna sedan många år engagerade i European Anglers Alliance (EAA), en europeisk samarbetsorganisation som grundades 1994 där tiotalet medlemsorganisationer från lika många länder idag utgör stommen. Vid årsstämman i slutet av september valdes Sportfiskarna in i styrelsen.

–Samarbetet inom EAA ger oss goda möjligheter till samverkan i många frågor som är gemensamma över nationsgränserna, säger Sportfiskarnas generalsekreterare Sten Frohm.

Sportfiskarna kommer de kommande tre åren att representeras i EAA-styrelsen av Markus Lundgren, chef för förbundets region Väst och sedan tidigare ansvarig för det internationella arbetet. Han tar också över ordförandeskapet för EAA:s arbetsgrupp för havsfrågor, där han tidigare varit sekreterare.

–Vi representerar 3 miljoner medlemmar och är därmed en stark och trovärdig röst för sportfiskare både i Sverige och internationellt, säger Markus Lundgren.

EAA:s huvudsakliga uppdrag är att försvara sportfiskets intressen, med fokus på friska vatten och fiskbestånd. De flesta av medlemmarna är nationella sportfiskeförbund och EAA blir därmed en plattform för de intressegemensamma frågorna. EAA-kontoret ligger i Bryssel, på kort promenadavstånd till EU-kommissionen och Europaparlamentet.

EU:s vattendirektiv, skarvförvaltning, kvotbeslut, olika EU-lagstiftningar samt givetvis skeendena hos EU-kommissionen och Europaparlamentet är några exempel på när en gemensam stark röst kommer till nytta. Sportfiskarna representerar exempelvis EAA i både Baltic Sea Advisory Council (BSAC) och North Sea Advisory Council (NSAC), som är rådgivande organ i fiskefrågor som rapporterar till EU-kommissionen. I BSAC är Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas dessutom vice ordförande.

Till sin hjälp har EAA också en kommunikationsbyrå som bland annat arrangerar events i Europaparlamentet under namnet RecFish Forum, en plattform för fysiska träffar med bland annat EU-parlamentariker och ansvarig EU-kommissionär där sportfiskets frågor lyfts fram. EAA jobbar även tätt tillsammans med European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA), redskapsbranschens Europaorganisation.

Mer info:
Markus Lundgren, 08-410 80 627
markus.lundgren@sportfiskarna.se

Kategorier: Nyheter förstasidan, Miljö, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv