Medlemsmöte om sättfiskfrågan


fiskisattning-zoom-8...Foto: Sportfiskarna

Onsdagen den 23/11 arrangerar Sportfiskarna ett digitalt medlemsmöte kring en av våra anslutna föreningars allra mest angelägna frågor –utplantering av fisk i förvaltade vatten. Alla Sportfiskarnas föreningar och distrikt är välkomna att delta!

Under de senaste åren har indragna utsättningstillstånd från länsstyrelser och skriande fiskbrist hos fiskodlarna blivit ett växande problem för många av våra föreningar runt om i landet. Förbundet följer frågan nära och har ett pågående intressearbete i frågan.

Under detta medlemsmöte lägger vi nu huvudfokus på tillståndsfrågan. Sportfiskarna presenterar en nulägesanalys vad som händer på området och på mötet finns även Sofia Brockmark från Havs- och vattenmyndigheten med för att gå igenom gällande riktlinjer för fiskutsättningar och svara på frågor.

På plats kommer också Fiskevattenägarna, representanter från sättfisknäringen och förhoppningsvis även tjänstepersoner från Länsstyrelsen att vara. Ett stort utrymme kommer att ges för diskussion och frågor.

Mötet äger rum på Zoom onsdagen 23/11, kl 18:00 – 20:00.

Ni anmäler er till Zoom-mötet genom att mejla ert namn och er förening till: utbildning@sportfiskarna.se

Ni ansluter sedan till mötet via denna sida: Sportfiskarna – ZOOM – Sportfiskarna Live

Kategorier: Nyheter förstasidan, Förening, Region Syd, Region Öst, Region Väst, Region Mitt , Region Norr, Fiskekort nyheter | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv