Dags för novemberdebatten 2022

braxenrekord3-2022-8...
Foto: Storfiskregistret / Vår senaste rekordbraxen på 8,700 kilo fångad i våras av Andreas Åkerlund.

Tiden rusar. Ännu ett fiskeår börjar närma sig sitt slut. För dig som är intresserad av artjakt och storfiskar är det också dags för en återkommande begivenhet. Varje år i början av november bjuder Sportfiskarna in till Storfiskregistrets årliga novemberdebatt. I debatten kan du lufta dina idéer kring allt som har med storfiskregistreringen att göra. Välkommen att läsa, tycka till och ställa frågor.

Det finns också ganska många återkommande synpunkter och svar, som brukar upprepas årligen, men med detta sagt är alla ståndpunkter och frågor är tillåtna – så länge du håller en god och konstruktiv ton. Det kan löna sig att läsa igenom vad andra sagt och tyckt innan du själv skriver.

•    Vilka förändringar vill du se i Storfiskregistret – och varför?
•    Vilka fördelar ser du med ditt förslag?
•    Givetvis är vi glada även för allmänt glada tillrop. 

Nedan följer ett par återkommande frågor och Storfiskregistrets synvinklar.

Viktgränser
Sportfiskarna är generellt inte så pigga på att ändra viktgränser för olika arter. Om de lämnas orörda ger de bättre jämförbara fakta över tid. Att det är svårt att få en viss art över storfiskvikt är ju värdefull information i sig. Vissa år kan vissa omständigheter göra att gränsen känns ”för låg”, men i långa loppet jämnar det ut sig. Men, finns det starka skäl för att sänka eller höja en viktgräns så övervägs det givetvis. 

Foton
Vi vill återigen understryka vikten av skarpa och tillräckligt stora foton. Numer har ju i stort sett alla en smartphone med en mycket potent kamera. För arter som kräver extra noggrann granskning för artbestämning (som exempelvis stäm, björkna och silverruda) är det extra viktigt att bilden är tydlig. Lämnar man in för dåliga bilder är risken stor att fisken underkänns. 

Platsangivelse
Reglerna säger att platsangivelse måste finnas med. Tar vi bort kravet på plats så förlorar vi också möjligheten till användbara fakta som är jämförbara över tid och får en databas utan en centralt viktig uppgift. 
Vill man bara visa upp sin fisk och få uppmärksamhet så finns det många andra forum, så lämna inga felaktiga uppgifter. Låt hellre bli att registrera din fisk än att ljuga om fångstplats.

Det har återkommande varit en diskussion kring att anmäla sina fiskar som fångade i ”Xxx:s vattensystem” eller liknande – för att åtminstone delvis tala sanning. Vi har godkänt en del fiskar med den typen av uppgifter. Tanken var dock inte att det skulle användas för att slippa skriva ett sjönamn, utan för att det i vissa fall inte finns ett specifikt namn på delen av vattnet där fångsten görs. 

Gå i land vid havsfiske
Tidigare i år kom det in flera förslag om att man vid havsfiske långt u på Skagerrak ska få gå i hamn i t ex Norge eller Danmark för att sedan fortsätta sitt fiske. Sportfiskarna tittar på detta och kommer lämna besked inför kommande storfiskår. 

Instagram!
Och du: kom ihåg att följa oss på vårt Instagramkonto @Storfiskregistret 

Nu kör vi gång ännu en höstdebatt som hjälper oss att utveckla Storfiskregistreringen. Jag blandar mig i debatten i mån av tid och behov, annars är ordet ditt. Varsågod och tyck till i debatten via denna länk.

Skön fiskehöst: Nicka Hellenberg, Sportfiskarnas storfiskregistrerare    

Kategorier: Storfiskregistret, Fiske | Taggar: |
Click [Settings] button to set the relationship between the current module and data module

Nyhetsarkiv